Raport roczny 2012

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 43

ROK PUBLIKACJI: 2013

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

W roku 2012 Fundacja, podobnie jak w latach wcześniejszych, wypełniała swoją misję podejmując
działania w czterech obszarach, jakimi były:

1. sprawna administracja publiczna;
2. budowanie więzi lokalnych;
3. lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny;
4. rozwój demokracji w krajach dokonujących transformacji ustrojowej.

Były to inicjatywy wspierające rozwój samorządności terytorialnej, związane z podnoszeniem
kompetencji przedstawicieli administracji samorządowej oraz władz lokalnych, wspieranie rozwoju
sektora organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych, zarówno dla pełnej współpracy tych
środowisk w zarządzaniu sprawami ich dotyczącymi, jak też lokalnego rozwoju społecznego
i gospodarczego.