Raport Roczny 2017

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 74

ROK PUBLIKACJI: 2018

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

Raport Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za rok 2017
Opracowanie: Katarzyna Zakroczymska
Projekt graficzny: Tomasz Maniewski
Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa

Warszawa 2018