Skrócony Raport Roczny 2018

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 12

ROK PUBLIKACJI: 2019

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

Skrócony Raport Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za rok 2018
Opracowanie: Katarzyna Zakroczymska
Projekt graficzny: Tomasz Maniewski
Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa

Warszawa 2019