OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ prowadzony jest przez:

Fundację na rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze.

Wspólnie realizujemy projekt „Rozwijamy społeczny biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES 

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WWW.OWES.ZGORA.PL

prowadzony jest przez:

Fundację na rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze.

Wspólnie realizujemy projekt „Rozwijamy społeczny biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w okresie od 01.10.2018 r. do 30.06.2022 r.

Działania Ośrodka są bezpłatne i kierowane w szczególności do:

  • podmiotów ekonomii społecznej i ich kadry zarządzającej oraz ich pracowników;
  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonym społecznie;
  • osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwie społecznym;
  • podmiotów prawnych planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub utworzenie miejsc pracy w sektorze ES

z powiatów: krośnieńskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego ziemskiego i grodzkiego, żarskiego.

Swoje działania skupiamy na wzroście potencjału sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim poprzez trwałą integrację społeczną i zawodową osób, które z różnych powodów wypychane są poza margines rynku pracy, zwiększeniu zatrudnienia tworząc nowe miejsca pracy, a także poprzez działania wspierające jakość funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Naszym głównym zadaniem jest kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania przedsiębiorstw społecznych i późniejszego rozwijania ich działalności, a także wzmacniania znaczenia lubuskich podmiotów ekonomii społecznej w lokalnym środowisku, poprzez tworzenie klimatu przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, a w szczególności:

  • działania animacyjne zwiększające świadomość społeczności lokalnej, pobudzające do aktywności obywatelskiej, realizacji wspólnych inicjatyw i zakładania partnerstw międzysektorowych,
  • działania inkubacyjne zachęcające do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej,
  • wspieranie rozwoju zatrudnienia, przygotowanie do aktywności zawodowej, tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
  • tworzenie systemu służącego profesjonalizacji i zwiększeniu konkurencyjności produktów i usług lubuskich podmiotów ekonomii społecznej.

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

ZAPRASZAMY DO OŚRODKA LUB DO KONTAKTU Z NASZYMI PRACOWNIKAMI

Posiadamy zespół doświadczonych, otwartych na potrzeby specjalistów, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

Adres: Ul. Gen. Dąbrowskiego 41 D/3, 65-001 Zielona Góra

Telefon: 607 041 779

E-mail: owes@fundacjacp.org

strona: www.owes.zgora.pl