• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Doskonalenie warsztatu pracy kontrolera

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane zajęcia zawierają niezbędny pakiet wiedzy przydatny osobom rozpoczynającym pracę w komórce kontroli wewnętrznej, jak również osobom, które chcą udoskonalić swój warsztat pracy. Tematyka szkolenia opiera się na analizie praktycznych przypadków, omówieniu wzorów dokumentów, dyskusji i wymianie poglądów między uczestnikami. Powiemy o tym jak powinna być prawidłowo zorganizowana kontrola wewnętrzna w urzędzie, jaka jest jej rola w jednostce. Szczególną uwagę poświęcimy na omówieniu poszczególnych etapów postępowania kontrolnego a zwłaszcza metod doboru próby do kontroli, jej liczebności oraz progu istotności. Wartości tych elementów rzutują bowiem na właściwą ocenę interpretacyjną wyników, na nich kontrolujący opiera swoje rekomendacje i zalecenia pokontrolne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych oraz jednostkach im podległych;
 • Poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu opracowywania dokumentacji pokontrolnej;
 • Kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań;
 • Ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego;
 • Zdobycie umiejętności przygotowania dokumentacji pokontrolnej w tym zawiadomień m.in. do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, prokuratury, urzędu skarbowego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Organizacja i rola kontroli wewnętrznej w urzędzie/ jednostce organizacyjnej.
 2. Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego - kodeks etyki kontrolera.
 3. Szczegółowe omówienie etapów postępowania kontrolnego oraz dokumentacji pokontrolnej wytwarzanej na każdym z etapów postępowania kontrolnego z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań:
 1. planowanie kontroli (program kontroli, przygotowanie kontrolerów do czynności kontrolnych),
 2. wszczęcie postępowania kontrolnego,
 3. czynności kontrolne i ich dokumentowanie,
 4. dowody kontrolne, akta kontroli,
 5. projekt wystąpienia pokontrolnego lub protokół kontroli, zastrzeżenia,
 6. realizacja wyników kontroli:
 • wystąpienie pokontrolne,
 • informacje pokontrolne,
 • zawiadomienia do innych organów (policja, prokuratura, urząd skarbowy, rzecznik dyscypliny finansów publicznych) wraz z prezentacją przykładowych wzorów zawiadomień,
 1. korzystanie z pomocy biegłych i specjalistów,
 2. standardy sprawozdawcze kontroli.
 1. Prezentacja przykładowych metod doboru próby do kontroli oraz omówienie progu istotności, liczebność próby i interpretacji wyników kontroli na podstawie kontroli próby.
 2. Podsumowanie zajęć oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach; kadra zarządzająca urzędów i jednostek; osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach lub jednostkach; kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracownicy zobowiązani do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy, aktywny kontroler i wieloletni praktyk w zakresie kontroli oraz zarządzania, w tym zarządzania komórką kontroli wewnętrznej. Doświadczony trener. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 lutego 2023 r.