• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego

Koszt udziału: 459 zł., przy zgłoszeniu do 5 maja – 419 zł. 
 

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Sekretarzy: 300 zł.
Koszt udziału dla pozostałych zainteresowanych z województwa lubelskiego: 459 zł., przy zgłoszeniu do 5 maja – 419 zł.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.lublin.pl lub mailem na adres forumsekretarzy@frdl.lublin.pl do 29 maja 2023r. Karta dostępna na stronie https://frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy/spotkania-forum-1/najblizsze-spotkania-forum-1
UWAGA: Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.
 

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiadających za kontrolę i audyt wewnętrzny w JST lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Zarząd Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego zapraszają Państwa do współtworzenia Forum!
Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach szkoleniowych oraz do zrzeszenia się w Forum!
Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.
Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce https://frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy/dolacz-do-forum-2 
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przekazanie aktualnej informacji i wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania czynności w ramach kontroli wewnętrznej i prowadzenia czynności audytowych. Szczególny nacisk zostanie położony na aktualną wiedzę merytoryczną związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem kontroli i zadania audytowego zapewniającego. Program spotkania przygotowany jest z myślą o osobach, które znają sposób prowadzenia czynności kontrolnych i działania audytu wewnętrznego i chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

  • zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kontroli i audytu wewnętrznego;
  • nabyć umiejętność zastosowania przepisów w praktyce i codziennej pracy kontrolera/audytora/asystenta/pracownika ds. audytu;
  • porównać swoje umiejętności w zakresie wykonywanych czynności kontrolnych i audytowych z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami prowadzenia czynności kontrolnych i audytowych;
  • zapoznać się ze sposobem dokumentowania działań kontrolnych i audytowych.
zwiń
rozwiń
Program

PROGRAM „Audyt i kontrola w JST”:

1. Ogólne informacje o obowiązku prowadzenia  audytu i kontroli
1) Audyt i kontrola - podobieństwa i różnice.
2) Audyt obligatoryjny i fakultatywny w jednostce – od czego zależy.
3) Wymagania wobec kontrolera i audytora wewnętrznego.
4) Organizacja kontroli i audytu wewnętrznego w jednostce – przykłady.
2. Standardy kontroli  i audytu oraz analiza ryzyka w audycie.
1) Standardy INTOSAI i Model COSO
2) Zarządzanie ryzykiem w jednostce - sposób prowadzenia analizy ryzyka.
3) Dokumentacja w jst niezbędna dla celów kontroli i audytu – wymogi i konieczne elementy.
3. Plan kontroli i plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z wykonania planów.
1) Elementy planu kontroli i audytu – omówienie.
2) Zmiany planu w trakcie roku – powody i zasady zmian.
3) Brak planu kontroli i  audytu w jednostce – sposób postępowania.
4) Sprawozdanie z wykonania planu kontroli i audytu – wymogi dokumentu i ich omówienie.
4. Zadania kontrolera wewnętrznego i audytora wewnętrznego.
1) Sposób prowadzenia czynności kontrolnych.
2) Definicja mechanizmów kontroli.
3) Zadania kontrolne i audytowe zapewniające.
4) Zadania doradcze – sposób prowadzenia i dokumentowania czynności.
5) Czynności sprawdzające.
6) Definicja zaleceń i monitorowanie realizacji zaleceń.
5. Sposób przeprowadzenia kontroli i  zadania zapewniającego w audycie.
6. Czynności doradcze  – sposób prowadzenia i dokumentowania
7. Czynności sprawdzające w kontroli i audycie.
8. Efektywność podejmowanych działań przez kontrolera i audytora.

1) Mierzenie pracy kontrolera i audytora – czy to jest możliwe
2) Audytor zatrudniony w jednostce a usługodawca zewnętrzny – różna efektywność działań
3) Systematyczna ocena kontroli zarządczej a faktyczne działania audytora w ciągu roku.
4) Ocena jakości pracy audytora – oceny zewnętrzne i wewnętrzne
5) Wyniki kontroli zewnętrznych pracy audytora – omówienie.
9. Podsumowanie szkolenia, sesja pytań i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek samorządowych, sekretarzy, skarbników, kontrolerów i audytorów wewnętrznych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Audytor sektora finansów publicznych od 2002 roku, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, radca prawny. Przeprowadził liczne audyty i kontrole w obszarach działania jednostek sektora finansów publicznych na każdym szczeblu JST. Ocenia i doradza we wdrażaniu, utrzymaniu i przeglądzie systemów zarządzania w tym zarządzania ryzykiem w podmiotach administracji samorządowej tj. w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich a także w ich jednostkach organizacyjnych i spółkach komunalnych.

zwiń
rozwiń