Kontrola zarządcza i zarządzenie ryzykiem dla jednostek samorządu terytorialnego – procedury, praktyczne narzędzia, mechanizmy kontroli

Program i karta zgłoszenia

Profesjonalne szkolenie stacjonarne realizowane w sali w Centrum Warszawy, która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego omówione zagadnienia związane z kontrolą zarządczą i zarządzeniem ryzykiem w oparciu o praktyczne rozwiązania oraz z przedstawieniem wzorów dokumentów, które można zaadoptować do własnych potrzeb. Zagadnienia będą omawiany w kontekście praktycznego funkcjonowania tak by pokazać cały proces funkcjonowania kontroli zarządczej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Szkolenie ułatwia zrozumieć istotę kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
• Uczestnik otrzymuje pakiet gotowych rozwiązań, które może wprowadzić w swojej własnej jednostce.
• Uczestnicy poprzez wymianę doświadczeń nabywają wiedzę jak kontrola zarządcza funkcjonuje w innych jednostkach oraz uzyskują odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się podczas realizacji procesów związanych z kontrolą zarządczą.
• Uczestnicy otrzymają przykładowe wzory dokumentów takich jak: polityka zarządzania ryzykiem, zbiorczy rejestr ryzyka, przykładowy plan działania jednostki, arkusz oceny ryzyka oraz przykładową ankietę samooceny kontroli zarządczej w danej jednostce.

zwiń
rozwiń
Program

1. Standardy kontroli zarządczej.
2. Zadania i odpowiedzialność kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego za skuteczne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.
3. Kontrola zarządcza a zadania audytu wewnętrznego.
4. Funkcjonalne wdrożenie systemu kontroli zarządczej w Jednostce Samorządu Terytorialnego.
5. Definiowanie celów w perspektywie rocznej dla Jednostki Samorządu Terytorialnego.
6. Oszacowanie skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
7. Arkusz identyfikacji ryzyka.
8. Rejestr ryzyka – przykłady ryzyk dla jednostek samorządu terytorialnego.
9. Reakcje na ryzyko.
10. Okresowe sprawozdanie na temat ryzyka – jak je wykonywać i kiedy.
11. Sprawozdanie z wykonania i realizacji celów.
12. Ewaluacja i doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem.
13. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
14. Podsumowania i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób, które zajmują się na co dzień przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, a także odpowiadają za jej sprawne funkcjonowanie w Jednostce Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia jest prawnikiem. Od początku swojej pracy zawodowej związany z samorządem na szczeblu wojewódzkim, następnie z wiodącym na Lubelszczyźnie Instytutem Naukowo - Medycznym, a obecnie zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Lubartowie na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Kontroli i Kontroli Zarządczej. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu z prawa pracy, prawa administracyjnego, świadczeń rodzinnych, kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych. Oprócz wykształcenia prawniczego, ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz z zakresu Zarządzania i administracji dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Poza wymienionymi, jego największym atutem jest bardzo duże doświadczenie w prawie administracyjnym, umiejętność przekazywania wiedzy w bardzo przystępny sposób oraz bardzo dobre relacje z słuchaczami kursów i szkoleń, które ma przyjemność prowadzić.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 649 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 13 września cena wynosi 585 PLN netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 20 września 2021 r.