• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Roczny plan kontroli, planowanie kontroli w skali kwartału oraz planowanie pojedynczych zadań kontrolnych - praktyczne kompendium wiedzy

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na stacjonarne zajęcia, które stanowią kompendium wiedzy w zakresie planowania kontroli w skali roku, kwartału, a także planowania pojedynczych zadań kontrolnych. Zajmiemy się analizą konkretnych przypadków. Zaprezentujemy wzory niezbędnych dokumentów. Zajęcia będą też okazją do uzyskania wyjaśnień dotyczących trudnych przypadków w pracy kontrolera oraz wymiany doświadczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie zasad opracowywania rocznych planów kontroli.
  • Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu planowania kontroli w skali rocznej, kwartalnej oraz pojedynczych zadań kontrolnych.
  • Prezentacja i omówienie stosowanych w praktyce rocznych planów kontroli (przykłady).
  • Poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu planowania kontroli.
  • Kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania kontroli.
  • Omówienie i przekazanie przykładowych zakresów kontroli do wykorzystania w planach kontroli m.in. dla jednostek budżetowych, placówek oświatowych, instytucji kultury, podmiotów leczniczych, beneficjentów.
zwiń
rozwiń
Program

I. Planowanie w kontroli w skali makro - tworzenie okresowego (rocznego) planu kontroli.
1. Podstawy rocznego planu kontroli:

a. oczekiwania i potrzeby informacyjne kierownictwa,
b. wyniki wcześniejszych kontroli i audytów,
c. skargi i wnioski oraz inne sygnały o nieprawidłowościach,
d. kwoty wydatkowanych środków publicznych,
e. możliwość wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
f. możliwość wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcjogennych,
g. inne czynniki związane z kontrolą prawidłowości wydatkowania dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych,
h. czas, który upłynął od ostatniej kontroli w jednostce oraz tematyka ostatniej kontroli,
i. trudności oraz nieprawidłowości w realizacji zadań przez jednostkę, 
j. wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji wykorzystywane przy analizie ryzyka związanego z wyborem podmiotów do kontroli,
k. wybór zakresów i podmiotów do kontroli jako efekt przeprowadzonej analizy ryzyka,
l. narzędzia wykorzystywane do przeprowadzenia analizy ryzyka do planu kontroli.
2. Elementy rocznego planu kontroli.
3. Zasady przyjęcia rocznego planu kontroli.
II. Planowanie kontroli w skali kwartału omówienie i prezentacja praktycznych rozwiązań.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych oraz jednostkach im podległych; kadra zarządzająca urzędów i jednostek; osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach lub jednostkach; kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracownicy zobowiązanych do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osób zainteresowanych tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy. Aktywny kontroler specjalizujący się w kontroli instytucji kultury. Praktyk w zakresie zarządzania. Długoletni trener.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnejWrocław: ul. Piłsudskiego 43, III piętro.

Cena: 490 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 maja 2023 r.