Skuteczne zarządzanie ryzykiem w jednostce

Ważne informacje o szkoleniu

Właściwe zarządzanie ryzykiem w jednostce jest najważniejszym z elementów systemu kontroli zarządczej, której podlegają jednostki administracji publicznej, w tym także jst i ich jednostki podległe, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które w praktyczny sposób przybliży problematykę identyfikacji i analizy ryzyka.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie z przepisami dotyczącymi kwestii zarządzania ryzykiem w jednostce, w tym niezbędnej dokumentacji, procedur, polityk i raportu rocznego. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się dlaczego tak istotna jest kontrola zarządcza, kto za nią odpowiada, jakie są role i zadania w systemie kontroli zarządczej.
 • Przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem, wskazanie jak ustalić stan wdrożenia zarządzania ryzykiem, ustalić hierarchię, dokonać punktowej oceny poszczególnych ryzyk. Otrzymanie istotnych wzorów i kwestionariuszy dotyczących zarządzania ryzykiem pomocnych sprawnej i skutecznej analizie i tworzeniu polityki zarządzania ryzykiem.
 • Zdobycie praktycznych podpowiedzi i wskazówek od eksperta, w celu prawidłowego zarządzania ryzykiem w jednostce przy użyciu niezbędnych procedur oraz uniknięcia nieprawidłowości, zarówno w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość wymiany doświadczeń z ekspertem i uczestnikami szkolenia.
   
zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp (ryzyko, zarządzanie ryzykiem – wyjaśnienie pojęć).
2. Struktura zarządzania ryzykiem, w tym:

 • budowa struktury zarządzania ryzykiem,
 • dokumentacja dotycząca zarządzania ryzykiem,
 • polityka zarządzania ryzykiem,
 • procedura zarządzania ryzykiem,
 • raport roczny dotyczący zarządzania ryzykiem,
 • role i zadania.

3. Zarządzanie ryzykiem – ustalenie stanu wdrożenia zarządzania ryzykiem – przegląd.
4. Identyfikacja ryzyka (metody identyfikacji ryzyka)
– kwestionariusz identyfikacji ryzyka.
5. Analiza ryzyka – jak ją przeprowadzić?
6. Punktowa ocena ryzyka –wzór.
7. Hierarchizacja ryzyka – wzór rejestru ryzyka.
8. Zarządzanie ryzykiem
– przedstawienie zasad i koncepcji zawartej w tzw. pomarańczowej księdze zarządzania ryzykiem.
9. Najczęstsze nieprawidłowości.
10. Pytania i odpowiedzi.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, zarządy jednostek, kierownicy jednostek organizacyjnych, sekretarze, skarbnicy, główni księgowi, audytorzy, kontrolerzy, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń