• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Fundusz małpkowy i fundusz alkoholowy - zasady wydatkowania środków finansowych z rozróżnieniem dwóch odrębnych funduszy

Ważne informacje o szkoleniu

Gminy mają obowiązek wydatkowania dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na działania profilaktyczne, mające na celu przeciwdziałanie chorobie alkoholowej, narkomanii, przemocy w rodzinie oraz uzależnieniom behawioralnym. Ponadto, na mocy znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, otrzymały dodatkowe środki finansowe tzw. „małpkowe”. Środki te są niezależne od gminy i przesyłane są, często w zaskakującej wysokości, z Urzędu Skarbowego. Analiza wyników kontroli RIO i NIK w wielu gminach pokazuje, że jednostki popełniają stale te same błędy w zakresie gospodarowania środkami z funduszu „kapslowego”, ale także nieprawidłowo wydatkują środki „małpkowe”, uznając je za podobne do środków alkoholowych. 

W związku z tym zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego prowadzący przeanalizuje zasady wydatkowania środków „małpkowych” w odróżnieniu od budżetu alkoholowego, przedstawi idealnie pasujący projekt profilaktyczny, możliwy do wdrożenia w każdej gminie w oparciu o finansowanie ze środków „małpkowych” oraz skonsultuje Państwa pomysły, związane z prawidłowym wydatkowaniem funduszu alkoholowego i budżetu „małpkowego”.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekazanie wskazówek dotyczących wydatkowania środków w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wskazanie, na co mogą być wydatkowane te środki, na co z pewnością nie mogą czy nie powinny być przeznaczone. Przedstawienie, jakie są najczęściej popełniane błędy w tym zakresie.
 • Możliwość uzyskania praktycznych porad i wskazówek dotyczących problematycznych kwestii z zakresu prawidłowego wydawania środków z „opłaty korkowej” i funduszu „małpkowego” w celu ustrzeżenia się przed nieprawidłowościami.
 • Wymiana doświadczeń, konsultacje z ekspertem - praktykiem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zadania własne gminy z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii, przemocy w rodzinie oraz uzależnień behawioralnych w kontekście zapisów w Narodowym Programie Zdrowia.
 2. Zasady wydatkowania środków finansowych, czyli na co można wydać "pieniądze alkoholowe":
  • najczęstsze nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dochodów z opłat za zezwolenia,
  • dyscyplina finansów publicznych w zakresie nieprawidłowości w wydatkowaniu tych środków.
 3. Zasady wydatkowania budżetu „małpkowego” w porównaniu z budżetem alkoholowym.
 4. Projekt profilaktyczny "Wędkowanie bez alkoholu" jako wzorcowe działanie profilaktyczne w oparciu o budżet „małpkowy”.
 5. Dyskusja na temat propozycji ze strony gmin na wydatkowanie budżetu „małpkowego” i realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
 6. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie GKRPA, radni, osoby odpowiedzialne za tworzenie i realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatkowanie środków z tzw. „funduszu korkowego”, kadra kierownicza i pracownicy jst i ośrodków pomocy społecznej, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik PARPA, dyplomowany specjalista z zakresu profilaktyki społecznej, praktyk- wieloletni członek komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoleniowiec z 15 letnim doświadczeniem, przeszkolił ponad 500 komisji w  Polsce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 28 listopada 2022 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona.