• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Arkusz kalkulacyjny Excel. Poziom zaawansowany

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia przeznaczone dla osób, które znają pracę z arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft Excel w stopniu średniozaawansowanym. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera uczestnicy będą mieli możliwość poznać między innymi: funkcje, formatowanie warunkowe, sposoby na bezpieczeństwo pracy z arkuszem Excel, sprawdzanie poprawności danych, sortowanie i filtrowanie, tabele przestawne i wykresy przestawne, zaawansowane wykresy, import danych ze źródeł wewnętrznych, makra oraz język VBA.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Utrwalenie średniozaawansowanych oraz nabycie zaawansowanych umiejętności z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel. 
• Poznanie zaawansowanych funkcji Excela oraz możliwości praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w codziennej pracy. 
• Podniesienie kwalifikacji zawodowych i szybkości pracy, a także możliwość samodzielnego rozwiązywanie codziennych problemów oraz zwiększenie efektywności pracy z danymi dzięki użyciu makr oraz języka VBA.

METODOLOGIA SPOTKANIA:
Prezentacja omawianego zagadnienia, praktyczne ćwiczenia demonstrowane przez wykładowcę oraz wykonywane samodzielnie przez uczestnika po każdym punkcie programu. Uczestnicy podczas szkolenia będą wykonywali ćwiczenia na własnych komputerach. Na zajęciach będziemy pracować na programie MS Excel z pakietu Office 365. W szkoleniu mogą również brać udział osoby korzystające ze starszych wersji programu MS Excel, jednak rekomendujemy, aby wersja programu nie była starsza niż z roku 2016.

Opinie uczestników z poprzednich edycji szkolenia:
Konkretny sposób przekazania informacji, działania na przykładach a nie suchy wykład.
Żadnych uwag, pełen profesjonalizm, otwartość. Super.
Wiele się nauczyłam. Same przydatne rzeczy.
Wykładowca bardzo kompetentny, z umiejętnością przekazywania wiedzy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie:
• Wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych.
• Kopiowanie i wklejanie danych.
• Wklejania specjalne.
• Seria danych.
• Formatowanie tabel.
• Malarz formatów.
• Adresowanie komórek – bezwzględne, mieszane oraz względne.
• Prawidłowe wprowadzania danych.
• Operacje na danych.
2. Przydatne narzędzia:
• Kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze.
• Uzupełnianie pustych komórek – przejdź do.
• Szybkie usuwanie błędów.
• Błędy w arkuszu kalkulacyjnym.
• Konsolidacja danych.
3. Funkcje:
• Funkcje wyszukiwania i odwołań (wyszukaj pionowo, wyszukaj poziomo, indeks, podaj pozycję).
• Funkcje matematyczne (suma. Jeżeli, średnia).
• Funkcje logiczne (jeżeli, oraz, lub).
• Funkcje baz danych.
• Funkcje tekstowe (DŁ, LEWY, PRAWY, FRAGMENT, PODSTAW).
• Funkcja datowe (DZIEŃ, ROK, MIESIĄC, DZIŚ).
• Funkcje czasu.
• Funkcje SUMA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI, SUMA.ILOCZYNÓW.
• Ręczne i automatyczne przypisywanie nazw zakresom komórek.
• Profesjonalne adresowanie bezwzględne.
• Zagnieżdżanie funkcji oraz skomplikowane funkcje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów i innych jednostek podległych posiadający średniozaawansowane wiadomości i umiejętności obsługi programu i wykorzystujący w codziennej pracy arkusze kalkulacyjne, osoby potrzebujące poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi arkuszy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener technik IT, Project Manager, Konsultant IT. Absolwent Wydziału Elektrotechniki Automatyki I Informatyki na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach – ukończył studia jednolite magisterskie na kierunku Elektrotechnika ze specjalnością Automatyka. Od 2009 r. realizuje projekty szkoleniowe w formie wykładów I warsztatów. Autor ostatecznej wersji pakietu edukacyjnego dotyczącego szkolenia z zakresu: „Nauka obsługi komputera (szkolenie z zakresu technik IT)” oraz skryptu ECCC DIGCOMP modułu DCM3 - Tworzenie treści, a także współautor kilku innych publikacji, w tym podręcznika ECDL. Specjalista z zakresu Excela i VBA, jak również HTML, CSS, języków programowania jak Turbo Pascal, Delphi, c, c++ oraz PHP I Javascript.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 625 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 maja 2023 r.