Śląskie Forum Informatyków. Bezpieczeństwo systemów. analiza ryzyka i audyt cyberbezpieczeństwa

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Informatyków.
Celem działania Śląskiego Forum Informatyków jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.
Serdecznie zapraszam na spotkanie!

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie bieżących zagadnień dotyczących pracy informatyków i osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych. W trakcie spotkania zostaną omówione poszczególne kroki związane z oceną ryzyka systemów informatycznych i zabezpieczeń.

zwiń
rozwiń
Program

1. Bezpieczeństwo systemów.
2. Kontrola zarządcza i ocena ryzyka i dobór adekwatnych zabezpieczeń.

• Zabezpieczenia techniczne – środki bezpieczeństw fizycznego.
• Zabezpieczenia informatyczne:
- inwentaryzacja infrastruktury informatycznej i zasobów informacyjnych, 
- kontrola dostępu do zasobów informacyjnych, 
- użytkownicy: nadawanie i weryfikacja uprawnień, ewidencja osób uprawnionych,
- prawidłowe oprogramowanie,
- monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych.
• Zarządzanie incydentami i ich zgłaszanie  do właściwego organu.
• Zapewnienie ciągłości działania.
• Relacje z zewnętrznymi dostawcami i usługodawcami.
3. Praktyczne wskazówki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznych zasobów informacyjnych:
• Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji.
• Zagrożenia związane Internetem.
• Legalność oprogramowania,
• Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.
• Informatyczne nośniki danych: pendrivy i pamięci zewnętrzne.
• Zdalny dostęp do zasobów i korzystanie z urządzeń prywatnych pracowników.
• Oprogramowanie antywirusowe.
• Aktualizacja programów i aplikacji.
• Podstawowe zasady związane z korzystaniem z zewnętrznych dostawców usług informatycznych.
4. Audyt cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Polska. Warunki i zasady jego prowadzenia.
5. Konsultacje i odpowiedzi na pytania.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Forum, informatycy, osoby koordynujące i nadzorujące pracę zespołów informatyków i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów informatycznych, ocenę ryzyka systemów i diagnozę cyberbezpieczeństwa.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Lider pierwszego w Polsce, samorządowego projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT (CUI) we Wrocławiu rozszerzonego następnie o usługi finansowe dla 250 jednostek miejskich. Prekursor zmian organizacyjnych w Wydziale Informatyki UM Wrocławia, pozwalających na transformację z wydziału technicznego na wydział usługowy, świadczący usługi zgodnie z ITIL (ISO20000). Wizjoner cyfrowego urzędu, wdrożył w swojej jednostce zarówno elektroniczne obiegi pism oraz obiegi dokumentów finansowych. Pracował również jako „Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Informatyzacji i Cyberbezpieczeństwa”. Posiada 20 lat doświadczenia jako analityk systemów korporacyjnych i lider w zakresie udoskonalania procesów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie OśrodkaKatowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 490 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 21 września 2022 r.