Korekta podatku VAT za 2022 r., wskaźnikiem proporcji sprzedaży (WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) z uwzględnieniem proponowanych zmian w podatku VAT. Warsztaty praktyczne

Program i karta zgłoszenia

Cena 589,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 26 stycznia cena wynosi 509,00 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie nowy vat, pod kątem korekty i odliczenia vat-u za 2022 rok. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. va

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na praktyczne warsztaty z wyliczania proporcji i preproporcji, dokonywania odliczeń oraz dokonywania korekty rocznej VAT za 2022 r. W trakcie szkolenia na przykładach wskazane zostaną nie tylko bieżące rozliczenia ale również proponowane zmiany w podatku VAT. Szkolenie realizować będziemy w formule stacjonarnej w Centrum Warszawy co pozwoli nam zrealizować warsztatową formułę zajęć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekt rocznej, 5 lub 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji, oraz nieruchomości.
• Poznanie zasad prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.
• Praktyczne poznanie sposobów wyliczenia WSS i PP oraz dokonać korekt podatku odliczonego w różnych sytuacjach.
• Możliwość skonsultowania sposób wyliczenia wskaźników na podstawie swoich danych oraz na przykładach wskazanych przez prowadzącego.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zasady stosowania odliczeń podatku VAT naliczonego.
1. Zasady dokonywania alokacji bezpośredniej i pośredniej odliczeń.
2. Czy i kiedy można odliczyć VAT z faktury zawierającej błędy w tym jakie błędy pozbawiają podatnika prawa do odliczenia VAT naliczonego?
3. Wyłączenia i wykluczenia ustawowe z prawa do odliczenia podatku VAT.
II. Przygotowanie do korekty rocznej rozliczanej w styczniu 2023 roku.
1. Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika oraz wskazanie w jakich przypadkach dokonywać korekty odliczeń.
2. Wyliczenie nowego wskaźnika proporcji sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2023 roku – zgodnie z ustawą/MF/wyrokami TSUE i rozporządzeniem z uwzględnieniem zmian od 2023 r. dla:
• Jednostki samorządu terytorialnego.
• Jednostek budżetowych.
• Zakładów budżetowych.
• Instytucji Kultury.
3. Wyliczenie WSS i PP przez uczestników – zadania.
III. Korekta za 2022 r. wskaźnikiem proporcji sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP) – z uwzględnieniem zmian.
1. Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna w przypadku dokonywania i niedokonywania odliczeń w ciągu 2022 r. – w tym praca na dokumentach (zadania).
2. Korekta środków trwałych, nieruchomości i inwestycji. Kiedy korekta roczna, kiedy 5 lat a kiedy 10 lat – case study.
• Środki trwałe i inne do 15 tys. zł. i powyżej 15 tys. zł. wartości początkowej - zasady dokonywania korekty.
• Zmiana wykorzystywania środka trwałego i innych w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.
• Zbycie, przekazanie środka trwałego, nieruchomości w trakcie korekty wieloletniej – skutki w podatku VAT.
• Ulepszenie a wpływ na korektę.
3. Praca na dokumentach – zadania dla uczestników.
IV. Panel dyskusyjny – konsultacje oraz odpowiedzi na bieżące problemy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych, działów finansowo-księgowych. Zapraszamy pracowników JST, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT naliczonego z uwzględnieniem najnowszych przepisów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 589,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 26 stycznia cena wynosi 509,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 lutego 2023 r.