Schematy podatkowe w JST. Prawidłowe raportowanie, zakres i terminy. Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów

Ważne informacje o szkoleniu

Schematem podatkowym jest każde rozwiązanie stosowane w jednostce, inne niż wynikające wprost z obowiązujących przepisów przewidzianych dla jst i ich jednostek organizacyjnych, które w konsekwencji doprowadza do korzyści podatkowej, czyli: prowadzi w szczególności do niepowstania obowiązku podatkowego, odprowadzenia mniejszej kwoty podatku do US, stosowania większych odliczeń niż wynika to z przepisów rozporządzenia w sprawie proporcji, tym samym doprowadza do zaniżenia kwoty podatku VAT należnego budżetowi państwa.To na kierowniku jednostki spoczywa obowiązek rozpoznania indywidualnie w swojej jednostce czy zachodzą okoliczności, wskazujące na wystąpienie schematu podatkowego, czy podejmował indywidualne rozwiązania w jednostce (zgodne z prawem) zamierzając osiągnąć korzyść podatkową, atym samym czy nie powstał schemat podatkowy, nawet poprzez działanie niezamierzone, a spełniające kryteria korzyści podatkowej.

Problematyka schematów podatkowych od momentu ich wprowadzenia budzi wątpliwości interpretacyjne i kontrowersje wśród jst, dlatego zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym tej tematyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie raportowania schematów podatkowych, przykładów okoliczności w działalności przedsiębiorców, które powodują i nie powodują obowiązku raportowania, terminów i sposobów raportowania.
 • Analiza wewnętrznej procedury MDR.
 • Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów dotyczących schematów podatkowych w celu uniknięcia błędów w bieżącej pracy i w przypadku kontroli.
 • Przedstawienie najczęstszych wątpliwości i nieprawidłowości związanych z praktycznym stosowaniem przepisów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp do raportowania schematów podatkowych:

 • podstawy prawne (polskie i unijne) wdrożenia MDR;
 • objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie MDR w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień;
 • cel wprowadzenia nowych regulacji;
 • okres obowiązywania nowych regulacji (w tym retrospektywny skutek przepisów dotyczący 2018r.);
 • czy obowiązek raportowania dotyczy wszystkich przedsiębiorców?

2. Zakres przedmiotowy raportowania:

 • definicja uzgodnienia;
 • definicja i rodzaje schematów podatkowych – krajowe, transgraniczne, standaryzowane;
 • definicja kryterium głównej korzyści podatkowej;
 • definicja kwalifikowanego korzystającego;
 • przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania - bieżące doradztwo podatkowe, audyty i przeglądy, szkolenia, składanie deklaracji podatkowych, sporządzanie objaśnień podatkowych;
 • przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które powodują obowiązek raportowania.

3. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki:

 • kim jest promotor? kim jest korzystający? kim jest wspomagający?
 • czy przedsiębiorcy zatrudniający lub współpracujący z radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi są korzystającymi lub promotorami?
 • członkowie zarządu – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
 • pracownicy merytoryczni – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
 • pracownicy księgowości, w tym główny księgowy – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, dyrektorzy komórek finansowych z racji przepisów ordynacji podatkowej oraz pozostałych służb finansowo- księgowych ze względu na rozliczenia finansowe, dokonywanie kontroli wstępnej dokumentów księgowych, jak też wprowadzenie jednolitego obiegu dokumentów w zakresie MDR w celu przedłożenia informacji o schematach przez jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doradca podatkowy, prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń