Fundusze UE dla samorządów z województwa mazowieckiego z uwzględnieniem KPO - spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia hybrydowe.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Przedmiotem sesji będzie przedstawienie informacji dot. funduszy UE dostępnych dla Mazowsza - z uwzględnieniem nowej specyfiki województwa, w tym programów krajowych i regionalnego oraz środków z Krajowego Planu Odbudowy.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Cele polityk UE i zasadach programowania.
2. Budżet na lata 2021-2027:

• Wieloletnie Ramy Finansowe.
• Next Generation – środki na odbudowę.
3. Nowy podział regionów w UE:
• Nowy podział regionów w Polsce.
• Specyfika Mazowsza.
4. Pakiet rozporządzeń na lata 2021-2027.
5. Krajowy Plan Odbudowy:

• Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki.
• Komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.
• Komponent C Transformacja cyfrowa.
• Komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.
• Komponent E Zielona, inteligentna mobilność.
• Komponent F Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
• Kamienie milowe wyznaczone w KPOiZO.
• Linia demarkacyjna pomiędzy KPOiZO oraz Programami Operacyjnymi Polityki Spójności.
6. Umowa Partnerstwa.
7. Programy Operacyjnych na lata 2021-2027:

• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.
• Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
• Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.
• Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
• Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
• Fundusze Europejskie dla Mazowsza – Program Regionalny dla dwóch Regionów Statystycznych.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa będzie prowadzona i realizowana w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym AS-BUD Centrum Konferencyjne Al. Jerozolimskie 81 w Warszawie.

Koszt udziału w spotkaniu stacjonarnym wynosi 519 PLN dla osoby niezrzeszonej/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, możliwość konsultacji z trenerem i uczestnikami sesji.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 4 stycznia 2022 r.