• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Naliczanie i opodatkowanie wynagrodzeń

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 31 stycznia 2024 r. cena 399 zł.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których w sposób kompleksowy omówimy kwestie związane z naliczaniem i opodatkowaniem wynagrodzeń.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Wskażemy najczęściej występujące nieprawidłowości i popełniane błędy, przez co pomożemy w Państwa codziennej pracy. Zaprezentujemy właściwe rozwiązania trudności występujących w zakresie naliczania i opodatkowania wynagrodzeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie umiejętności w zakresie naliczania wynagrodzeń w świetle obowiązujących przepisów.
• Możliwość uzyskania praktycznych wskazówek jak rozwiązać trudności dotyczące naliczania i opodatkowania wynagrodzeń.
• Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz studiów przypadków.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wynagrodzenie jako przychód ze stosunku pracy – klasyfikacja i elementy składowe wynagrodzeń.

2. Przychody ze stosunku pracy określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Dochody wolne od podatku.

4. Świadczenia nieodpłatne, świadczenia częściowo odpłatne oraz w naturze.

5. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

6. Zasady obliczania podatku dochodowego.

7. Obowiązkowe odliczenia i potrącenia z wynagrodzeń.

8. Przychody ze stosunku pracy zwolnione ze składek na ubezpieczenia.

9. Obowiązki płatników wobec US oraz wobec ZUS.

10. Zasady obliczania składników wynagrodzeń.

11. Zasady obliczania wynagrodzeń za przepracowaną część miesiąca.

12. Sporządzanie listy płac.

13. Sporządzanie informacji podatkowych: PIT-11, PIT-4R, PIT-C.

14. Przychody z działalności wykonywanej osobiście.

15. Zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych.

16. Zasady ustalania kosztów uzyskania od przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

17. Podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy działów kard i płac odpowiedzialni za naliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, pracownicy działów księgowości dokonujący rozliczeń z ZUSem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń