Rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS i umów cywilnoprawnych

Ważne informacje o szkoleniu

Kwestia dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych niezmiennie wiąże się z licznymi wątpliwościami osób ich dokonujących, rozbieżnościami w stosowaniu i interpretacji obowiązujących przepisów prawa, ale jest również przedmiotem kontroli w zakresie dokonywania. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego uczestnicy mają możliwość zapoznania się z tematyką dokonywania potraceń, najczęściej popełnianymi błędami i procedurą kontroli prowadzoną przez organy w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu rozliczania potrąceń z wynagrodzeń. 
• Omówienie zasad dokonywania potrąceń. 
• Omówienie zasad prawidłowego rozliczenia potrąceń z wynagrodzeń.
• Zapoznanie z najczęściej popełnianymi błędami w zakresie dokonywania potrąceń komorniczych.  

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę:
• Bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników.
• System pomniejszeń wynagrodzenia za pracę.
• Rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę. 
• Przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia.
• Potrącenia obowiązkowe a dobrowolne.
2. Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę:
• Zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy.
• Potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne z wynagrodzenia.
• Egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę.
• Wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej , ograniczonej egzekucji i wolne.
• Elementy zajęcia z wynagrodzenia za pracę.
• Zestawienie składników wynagrodzeń.
3. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę:
• Kategorie.
• Podstawa dokonania potrąceń.
• Maksymalna dopuszczalna kwota.
• Kwoty wolne.
• Ustalanie kwot wolnych dla pracowników objętych nowych zwolnieniem podatkowym „zerowym PIT”.
• Kwoty wolne dla opodatkowanych pracowników od 2020 roku.
• Faktyczna możliwa kwota potrącenia.
• Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych.
4. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę w szczególnych przypadkach:
• Rozwiązanie stosunku pracy.
• Śmierć pracownika.
• Składniki długodystansowe, dodatkowe i w naturze.
• Świadczenia z ZFŚS.
5. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę:
• Zgoda pracownika.
• Analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń.
• „Mieszane” potrącenia dobrowolne i ich znaczenie.
• Limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach.
6. Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę:
• Obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu.
• Informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym.
• Gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty.
• Kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny.
7. Rozwiązywanie zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę:
• Zmiany w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji.
• Zbieg egzekucji komorniczych.
• Zbieg egzekucji administracyjnych.
• Zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej.
8. Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego:
• Świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu.
• Samodzielne zlecenie i towarzyszące umowie o pracę.
• Stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę.
• Jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne.
9. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego:
• Zakres dokonywania potrąceń z zasiłków.
• Potrącenia obowiązkowe z zasiłków.
• Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia.
• Etapy dokonywania potrąceń z zasiłków.
10. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń