Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w samorządzie

Ważne informacje o szkoleniu

Obowiązek wprowadzenia i stosowania przez urzędy oraz jednostki organizacyjne wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy funkcjonuje od lat, jednakże osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie oraz zmianę, na co dzień napotykają wiele praktycznych problemów podczas ich stosowania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, mając na względzie złożoność tej problematyki oraz „samorządowe” realia, Prowadząca zaprezentuje praktyczne zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów wewnątrzzakładowych. Przedstawi również najczęściej popełniane uchybienia przez pracodawców w zakresie omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zaznajomienie uczestników z obowiązkiem tworzenia aktów prawa wewnętrznego wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Interpretacja przepisów w w/w obszarze.
 • Omówienie zagadnień stanowiących problem dla istniejących aktów prawa wewnętrznego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Akt wewnętrzny systemie źródeł prawa pracy. Akty prawa wewnętrznego a akty prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Akt wewnętrzny jako akt normatywny.
 3. Czynności prawne dokonywane w drodze aktów wewnętrznych.
 4. Norma aktu wewnętrznego.
 5. Podstawa prawna do stanowienia aktów wewnętrznych.
 6. Zakładowe układy pracy.
 7. Regulamin pracy.
 8. Regulamin wynagradzania.
 9. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 10. Ogłaszanie aktów prawa wewnętrznego.
 11. Obowiązywanie i utrata mocy aktu wewnętrznego.
 12. Zmiana lub uchylenie aktu wewnętrznego.
 13. Teksty jednolite aktów wewnętrznych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy jednostek samorządowych, którzy tworzą, modyfikują oraz stosują na co dzień akty wewnątrzzakładowego prawa pracy, w szczególności sekretarze, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, pracownicy działów kadr i działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

ekspert z zakresu prawa pracy i BHP, specjalista ds. poradnictwa prawnego z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wieloletni pracownik administracji publicznej. Doświadczony wykładowca.

zwiń
rozwiń