Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem dyrektywy work-life-balance

Ważne informacje o szkoleniu

Rok 2022 przyniósł wiele zmian w prawie pracy. Zapraszamy Państwa na szkoleniu, które pozwoli Państwu lepiej przygotować się do zmian w przepisach prawa pracy i wdrożyć z wyprzedzeniem niezbędne czynności formalnoprawne. Podczas szkolenia zostanie omówiona dyrektywa work-life-balance, która obowiązuje od sierpnia 2022 roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami i rewolucyjnymi zmianami w Kodeksie Pracy w 2022 r.,
 • zapoznanie z nową dyrektywą work-life-balance,
 • omówienie nowych zasad urlopów,
 • omówienie nowego obowiązku informacyjnego o warunkach zatrudnienia (zmiany od sierpnia!).
zwiń
rozwiń
Program
 1. Nowy katalog danych osobowych w procesach rekrutacyjnych i zatrudnienia.
 2. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.
 3. Zmiany w Prawie Pracy od sierpnia 2022 r. – podstawy wdrożenia Dyrektywy work-life balance.
 4. Urlopy w 2022 - nowe zasady:
  1. dłuższy urlop rodzicielski,
  2. urlop opiekuńczy - 5 dni na opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny.
 5. Zmiany w zasiłkach macierzyńskich w tym 70% zasiłku macierzyńskiego.
 6. Nowe formy zwolnienia z pracy w tym zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej.
 7. Całkiem nowe formy organizacji pracy w tym elastyczna organizacja pracy.
 8. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej:
  1. akta osobowe prowadzone w 2022,
  2. możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym,
  3. poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe),
  4. szczegółowy katalog dokumentacji pracowniczej,
  5. okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z obowiązujących przepisów.
 9. Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej.
 10. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej.
 11. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
 12. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w Nowym Ładzie:
  1. skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty ZUS.
 13. Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia a równe zarobki dla kobiet i mężczyzn.
 14. Nowy obowiązek informacyjny - informacja o warunkach zatrudnienia po nowemu od sierpnia.
 15. Ogólne przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę – praktycznie:
  1. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
  2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 16. Świadectwo pracy.
 17. Zmiany w zakresie pracy zdalnej.
 18. Czas pracy w 2022 roku - elementy praktyczne:
  1. systemy czasu pracy - zasady ich stosowania i rozliczania,
  2. ewidencje czasu pracy; delegacje; urlopy,
  3. wyjścia służbowe i prywatne,
  4. samowolne opuszczenie miejsca pracy,
  5. rozliczania czasu pracy w 2022 roku.
 19. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników:
  1. badanie trzeźwości a kontrola trzeźwości,
  2. kiedy i na jakiej podstawie możemy kontrolować trzeźwość pracowników?
 20. Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 21. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS po zmianach.
 22. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, konsultacje.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, sekretarzy, kadry zarządzającej, pracowników działów kadrowo-płacowych, osób kierujących pracownikami, a także wszystkich osoby stosujące przepisy prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy osób, przeprowadzając tysiące szkoleń. Posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, rachunkowości, ekonomii oraz ponadto absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji). Jest Inspektorem Ochrony. Czynny Koordynator ds. dostępności w Urzędzie.

zwiń
rozwiń