Zagadnienia praktyczne w zakresie skutecznej egzekucji opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu dotyczącym opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Ekspert przedstawi praktyczne zagadnienia z zakresu dochodzenia należności, wynikających z korzystania ze stref płatnego parkowania, a także omówi najczęstsze wątpliwości występujące przy egzekucji ww. opłaty. Szkolenie oparte będzie o najnowsze orzecznictwo oraz przepisy zmienionej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z czynnościami związanymi z egzekucją opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania, prawidłową dokumentacją zdarzeń, najczęstszymi błędami z nimi związanymi.
  • Poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, a także przykładów z praktyki prowadzącego.
  • Wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Dokumentowanie zdarzeń, powodujących powstanie obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.

2. Czynności przedegzekucyjne.

3. Prawidłowe wypełnienie tytułu wykonawczego tj. danych zobowiązanego i danych dotyczących należności pieniężnych.

4. Zarzuty egzekucyjne:

a. Nieistnienie obowiązku:

• miejsce wyznaczone (wyznaczenie znakami pionowymi oraz poziomymi),

• miejsce dla osoby niepełnosprawnej,

• najnowsze orzecznictwo.

b. Błąd, co do osoby zobowiązanego:

• ciężar dowodu,

• współwłasność pojazdu; bank a kredytobiorca; leasingodawca a leasingobiorca; inne przypadki występujące w praktyce.

c. Pozostałe zarzuty.

5. Rola wierzyciela przy rozpoznawaniu zarzutów zobowiązanego.

6. Dyskusja

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów finansowych urzędów gmin i miast, którzy odpowiadają za egzekucję ww. opłaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2009 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zajmujący się sprawami z zakresu postępowania egzekucyjnego. Specjalizuje się również w problematyce dotyczącej prawa podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z tematem szkolenia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń