Biuro rzeczy znalezionych. Zasady postępowania z rzeczami znalezionymi. Aspekty prawne, ekonomiczne i rachunkowe w 2021 roku

Ważne informacje o szkoleniu

Postępowanie z rzeczami znalezionymi i przekazanymi do biura rzeczy znalezionych często nastręcza obsługującym je pracownikom sporo problemów i wymaga znajomości przepisów w tym zakresie. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostanie omówiona procedura postępowania z rzeczami znalezionymi od chwili przejęcia ich na stan, rozliczania kosztów przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie, zagospodarowanie rzeczy lub ich likwidacja w świetle obowiązujących regulacji prawnych w 2021 roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie aktualnej wiedzy (prawnej i ekonomicznej) w zakresie prawidłowego postępowania z przyjmowaniem rzeczy znalezionych, terminami i procedurami prawnymi, wydawaniem rzeczy, a także przyjmowaniem ich na stan jednostki i prowadzenie ewidencji.
  • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
    - jak postępować z rzeczami składowanymi od lat?,
    - jak zagospodarować takie składniki a jak je likwidować w świetle ustawy o odpadach (elektrycznych, elektronicznych)?

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych propozycje przykładowych procedur wewnętrznych i orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie – omówienie aktualnych przepisów.

2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o rzeczach znalezionych.

3. Organizacja realizacji zadania własnego powiatu (biuro rzeczy znalezionych) oraz obowiązki starosty.

4. Obowiązki i prawa znalazcy.

5. Zasady ustalania znaleźnego oraz nagrody.

6. Zadania i prawa przechowującego wynikające z kodeksu cywilnego (przechowanie, zatrzymanie, zbycie rzeczy).
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy Biur Rzeczy Znalezionych oraz pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych zajmujący się problematyką związaną z rzeczami znalezionymi, prowadzeniem postępowań w tym zakresie, ewidencją oraz zagospodarowywaniem rzeczy przyjętych, pracownicy kontroli wewnętrznej i audytu, w zakresie wskazówek dotyczących problematyki i procedury prowadzenia kontroli wym. zagadnienia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń