Koordynator ds. dostępności w jsfp. Zajęcia dla początkujących. Obowiązki, odpowiedzialność i wyzwania stojące przed koordynatorem. Wskazówki postępowania i dobre praktyki

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy najważniejsze kwestie dotyczące zadań, odpowiedzialności oraz wyzwań, stojących przed koordynatorem ds. dostępności w jednostce. Prowadząca przedstawi najistotniejsze zagadnienia odnoszące się do realizacji zadań i stosowania ustaw o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w kontekście codziennej pracy koordynatora ds. dostępności. Ponadto wskaże, minimalne wymagania dotyczące zapewnienia dostępności w instytucji, podpowie jak samodzielnie przeprowadzić audyt, gdy brak na to środków finansowych, na które kwestie zwrócić uwagę po przeprowadzeniu analizy, jaką wybrać formę planu działania. Szkolenie, dzięki praktycznym aspektom będzie miało charakter swoistego przewodnika, drogowskazu, porządkującego przepisy, wskazującego kwestie problematyczne, czy zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę, przedstawiającego wskazówki, dobre praktyki i propozycje rozwiązań do wdrożenia w swojej jednostce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej monitorowania dostępności w jsfp na gruncie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z perspektywy wypełniania funkcji koordynatora ds. dostępności.
 • Nabycie kompetencji, mających na celu pomoc w realizacji wymogu dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle obowiązujących przepisów.
 • Omówienie roli koordynatora w zapewnieniu dostępności i jego współpracy z instytucją, jej wydziałami, pracownikami.
 • Poznanie obowiązków, wynikających ze stosowania przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności, w szczególności zapewniania dostępności w instytucji, przeprowadzania analizy dostępności, tworzenia raportu dostępności czy rozpatrywania wniosków o zapewnienie dostępności.
 • Przedstawienie regulacji dotyczących zapisów w umowach na zlecanie zadań czy zamówieniach publicznych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Koordynator jako punkt kontaktowy w jednostce:

 • Jakie działania ma podejmować koordynator? 
 • Jak powinna wyglądać współpraca z koordynatorem wśród pracowników podmiotu publicznego? 
 • Rola koordynatora, opiniowanie. 
 • Narzędzia pracy koordynatora, dokumentowanie jego zadań.

2. Wyjaśnienie podstawowych kwestii związanych z zapewnianiem dostępności- wskazanie na czym polegają minimalne wymagania z art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności.
3. Przeprowadzenie analizy dostępności lub samooceny stanu dostępności podmiotu, gdy brak jest finansów na zlecenie audytu zewnętrznego:

 • Jakimi narzędziami się kierować - przykłady, poradniki, tabele audytowe, ankiety itp. 
 • Co wziąć pod uwagę przeprowadzając analizę dostępności?

4. Raport z analizy dostępności i zalecenia – forma sporządzenia. Przykłady.

 • Jak sporządzać plany działania? 
 • Analiza praktyczna, formy planów działania, okres jaki należy wziąć pod uwagę.
 • Wszystko, co koordynator powinien wiedzieć o planie działania. Przykłady.

5. Monitoring dostępności a standardy dostępności:

 • Dobre praktyki.
 • Jak uczyć pracowników obsługi osób ze szczególnymi potrzebami?
 • Broszury, szkolenia, obsługa osób. 

6. Rozpatrywanie wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej oraz żądań o zapewnienie dostępności cyfrowej. Skarga na brak dostępności a rola koordynatora.
7. Umowy na zlecanie zadań publicznych oraz zamówienia publiczne, zapisy w umowach a zadania koordynatora dostępności.
8. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych, osoby ubiegające się o stanowisko koordynatora ds. dostępności, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z kilkunastoletnim zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej, m. in. dla koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych. Członek zespołów, przeprowadzających audyty dostępności w jednostkach. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 4 stycznia 2023 r.