Omówienie planów działania na rzecz poprawy dostępności w pracy koordynatora

Ważne informacje o szkoleniu

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami koordynatorzy ds. dostępności mają za zadanie opracować plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W związku z powyżej wskazanymi obowiązkami pragniemy zaproponować Państwu szkolenie z zakresu sporządzania i aktualizacji planów działania w kontekście zapewniania dostępności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie zadań koordynatora ds. dostępności w kontekście obowiązków dotyczących planów działania na rzecz poprawy dostępności.
 • Nabycie kompetencji służących realizacji wymogu dotyczącego zapewnienia, jako administracja publiczna, dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez sporządzenie planu działania.
 • Analiza poszczególnych rodzajów planów działania, wskazanie co powinien obejmować, na co zwracać szczególną uwagę przy sporządzaniu.
 • Przedstawienie zależności dotyczących opracowania planu działania w jednostkach i jednostkach podległych.
 • Zdobycie podpowiedzi jak zaktualizować plan działania, na jaki okres i w jakim terminie.
 • Powiązanie budżetu z planem działania.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z tematyką szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Plan działania na rzecz poprawy dostępności – zadania koordynatora.
 2. Kto powinien sporządzić plan? Koordynator a zespoły dostępności.
 3. Rodzaje planów działania.
 4. Jak napisać plan działania? Co powinien obejmować? Omówienie planu krok po kroku.
 5. Termin na sporządzenie planu.
 6. Jaki okres obejmuje plan działania?
 7. Budżet a plan działania.
 8. Aktualizacja planów działania.
 9. Plan działania a analiza dostępności.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarze, pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynatorzy ds. dostępności, audytorzy wewnętrzni, wszystkie osoby zainteresowane problematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń