Elektroniczne księgi wieczyste jako skuteczne narzędzie realizacji zdań administracji publicznej

online
Ważne informacje o szkoleniu

Księgi wieczyste są nieocenionym, ale i niedocenianym narzędziem pracy organów administracji publicznej. Znajdują one szerokie zastosowanie w realizacji zadań z zakresu: wymiaru podatków i udzielania ulg w spłacie, windykacji i egzekucji należności budżetowych, urbanistyki i administracji budowlanej, geodezji, inwestycji, ochrony zabytków, czy nabywania spadków. Forma prowadzenia ksiąg wieczystych nie jest czytelna i wymaga bliższego poznania struktury poszczególnych działów ksiąg wieczystych. Sprawne poruszanie się po ich zapisach daje duże możliwości pozyskiwania informacji i realizacji działań związanych za zabezpieczaniem i dochodzeniem należności. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które przygotuje uczestników do sprawnego przeglądania ksiąg wieczystych i uzyskiwania niezbędnych informacji na potrzeby wszelakich prowadzonych spraw urzędowych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych ksiąg wieczystych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie umiejętności sprawnego i skutecznego posługiwania się elektronicznymi księgami wieczystymi oraz praktycznego sposobu odczytywania niezbędnych informacji w nich zapisanych.
 • Wskazanie sposobów wykorzystania danych zawartych w księgach wieczystych do realizacji zadań z zakresu administracji publicznej ze szczególnym naciskiem na windykację i egzekucję należności budżetowych.
 • Omówienie tematyki postępowania wieczystoksięgowego i wykorzystania ksiąg wieczystych w obsłudze spraw urzędowych (administracyjnych).
 • Prezentacja praktycznych problemów i zagrożeń związanych z wpisami dokonywanymi w księgach wieczystych.
 • Poświęcenie szczególnej uwagi hipotece i temu jak skutecznie pozbyć się wpisu hipotecznego
 • Otrzymanie wzorów wypełnionych dokumentów: wniosku KW-WPIS o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa), decyzji o zabezpieczeniu należności przed terminem płatności oraz wniosku o jej wykonanie, wniosku EKW-U1A o nieograniczony w czasie dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych, zaświadczenie ZAS-HZU będące podstawą do wykreślenia hipoteki, promesy (oświadczenie woli) dotycząca wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Część pierwsza. Jak czytać księgi wieczyste?
  1. Pojęcie ksiąg wieczystych. Czym są i jakie cechy posiadają księgi wieczyste?
  2. Funkcje ksiąg wieczystych. Do czego służą księgi wieczyste?
  3. Forma ksiąg wieczystych. Jak zbudowane są księgi wieczyste.
  4. Wpis i wzmianka. Jak przebiega postępowanie wieczystoksięgowe?
  5. Jawność ksiąg wieczystych a przepisy RODO.
  6. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
  7. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych. Jak uzyskać dostęp i jakie niesie korzyści?
  8. Struktura działów ksiąg wieczystych. Jakie informacje można znaleźć w poszczególnych działach?
 2. Część druga. Jak korzystać z ksiąg wieczystych?
  1. Elektroniczne księgi wieczyste. Jak ułatwiają pozyskiwanie i wymianę informacji.
  2. Wyszukiwanie ksiąg wieczystych – nieograniczony w czasie dostęp do pełnej wersji elektronicznych ksiąg wieczystych.
  3. Uzgadnianie treści księgi wieczystej ze rzeczywistym stanem prawnym. Kiedy sytuacja wymaga uzgodnienia i w jaki sposób tego dokonać.
  4. Księgi wieczyste jako narzędzie w realizacji spraw z zakresu administracji publicznej:
 1. organ podatkowy,
 2. organ egzekucyjny,
 3. wierzyciel,
 4. pozostałe zastosowania,
 1. Hipoteka. Jak zabezpieczyć hipoteką należności budżetowe i jak skutecznie pozbyć się hipoteki?
 2. Jak znaleźć informacje? Ćwiczenia praktyczne w czytaniu ksiąg wieczystych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej zajmujący się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, gospodarką nieruchomościami, pracownicy wydziału planowania przestrzennego i inwestycji, działu windykacji, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Główny specjalista w referacie ds. kontroli podatkowej i windykacji zaawansowanej Urzędu Miasta Szczecin, doświadczony szkoleniowiec w zakresie ksiąg wieczystych i zabezpieczania należności, autor publikacji naukowych na temat zabezpieczania należności, windykacji i egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 25 stycznia 2023 r.