Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Najważniejsze zagadnienia oraz omówienie projektowanych zmian przepisów

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nie jest instytucją nową. Przedmiot opłaty uregulowany został przez Prawo wodne. Projektowana nowelizacja przepisów, dotycząca chociażby nowych obowiązków sprawozdawczych gmin, wymusza konieczność zaktualizowania wiedzy w tym zakresie i uregulowania przez samorządy kwestii dotyczącej tzw. „podatku od deszczu”. W związku z tym, proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które swoim zakresem będzie obejmować wybrane zagadnienia dotyczące charakterystyki wymiaru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, uregulowanej w ustawie Prawo wodne, w tym także omówienie ważnych zmian, wynikających z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do skarbników gmin oraz osób kierujących pracą referatów, zajmujących się wymiarem opłaty. Stanowić będzie zbiór najważniejszych informacji w zakresie realizacji w gminach zadań związanych z poborem opłaty retencyjnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie przepisów prawnych z zakresu opłaty retencyjnej, jak również pragmatyki ich stosowania.
  • Omówienie planowanej nowelizacji w zakresie opłaty retencyjnej i wynikających z niej obowiązków dla gmin.
  • Uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

I. Istota opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej:
1. Czy opłata obowiązuje na terenie gminy?
2. Czy obowiązek poboru opłaty jest bezwzględny?
3. Jakie są konsekwencje odstąpienia od wymiaru opłaty?
4. Jaki organ ma prawo kontrolować czy opłata występuje?
5. Czy można jeszcze pobrać opłatę za minione okresy?
6. Jak weryfikować krąg podmiotów zobowiązanych?
7. Jaki wydział powinien realizować wymiar opłaty?
II. Omówienie projektowanych zmian ustawy Prawo wodne, w tym:
1. Likwidacja kwartalnego okresu wymierzania opłaty (wprowadzenie rocznych oświadczeń).
2. Modyfikacja katalogu podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty.
3. Wprowadzenie nowych obowiązków sprawozdawczych gmin.
4. Wprowadzenie systemowych ułatwień dla wymiarowców (pomoc z Wód Polskich).
III. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, osoby kierujące pracą wydziałów/ referatów urzędów miast i gmin, zajmujących się wymiarem opłaty, zarówno finansowych i podatkowych, jak i nieruchomości czy ochrony środowiska.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT. W codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej.

zwiń
rozwiń