• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Raport oszczędzania energii przez samorządy 2024 - zasady sporządzania i wyliczania raportu za 2023 rok

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniach do 16 lutego 2024 r. cena wynosi 399 zł netto

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom wydziałów finansowych jednostek sektora finansów publicznych oraz wydziałów ochrony środowiska, przedmiotem którego będzie raport oszczędzania energii.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, nałożyła na kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązek przekazania do Prezesa URE raportu z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej. Po raz kolejny stosowny raport wójtowie i burmistrzowie będą musieli złożyć do 31 marca 2024 roku za rok 2023. URE opublikował nową wersję formularza sprawozdawczego za 2023 r. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo sporządzić taki raport i jak uniknąć błędów z roku poprzedniego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad sporządzenia i złożenia raportu z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za 2023 r.
 • Zapoznanie się z konsekwencjami niezłożenia lub nieprawidłowego złożenia raportu.
 • Dyskusja na temat sposobów redukcji zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawa sporządzenia raportu i jego zakres.
 2. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
 3. Sposoby zmniejszenia zużycia energii w instytucji publicznej.
 4. Zasady sporządzania raportu oszczędzania energii w samorządach.
 5. Nowy wzór raportu z oszczędności energii elektrycznej i sposób jego wypełnienia za 2023 r.
 6. Konsekwencje prawne braku złożenia raportu w terminie.
 7. Omówienie przykładowych narzędzi redukcji zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych.
 8. Omówienie błędów raportów za rok 2023.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, sekretarze, skarbnicy, pracownicy jst odpowiedzialni za obszar będący tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, była wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Ekspert w zakresie energetyki, zrównoważonego rozwoju i ekologii. Autorka książek i artykułów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniach do 16 lutego 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Zgłoszenia należy przesłać do 26 lutego 2024 r.