Wizerunek, autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Warszawy.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie autoprezentacja i wystąpienia publiczne oraz kreowanie wizerunku z uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Wystąpienia publiczne, wizerunek oraz profesjonalna autoprezentacja są coraz częściej nieodzownym elementem naszego życia. Umiejętność „sprzedania” siebie oraz swoich umiejętności staje się wymogiem naszych czasów. Brak kompetencji w tym obszarze stawia nas na straconej pozycji w wyścigu po karierę. Już dziś zapraszamy na dwudniowe warsztatowe szkolenie poświęcone wizerunkowi, autoprezentacji i wystąpieniom publicznym, które prowadzone jest przez praktyka, doświadczonego dziennikarza radiowego oraz telewizyjnego, który specjalizuje się w tematyce komunikacji społecznej oraz wystąpieniach publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w przestrzeni komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem autoprezentacji, wizerunku oraz kontaktów na poziomie publicznym.
• Korzyści z udziału w szkoleniu:
- Pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z autoprezentacją, wizerunkiem i komunikacją interpersonalną.
- Poznanie podstawowych zasad efektywnej komunikacji.
- Zwiększenie wiedzy w zakresie metod współpracy z mediami oraz sposoby porozumiewania się z nimi.
- Poznanie systemu budowania wystąpień oraz prezentacji.
- Poznanie techniki radzenia sobie ze stresem.
- Uzyskanie praktycznej wiedzy o roli komunikacji niewerbalnej w przekazywaniu komunikatu.
- Doskonalenie umiejętności budowania profesjonalnego wizerunku własnej osoby.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I:
1. Podstawy komunikacji.
2. Zasady efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej:

• Słowo i obraz.
• Odruchy, reakcje – ich ocena.
3. Warsztat – język ciała:
• Co nam pomaga w mówieniu?
• Jak używać rąk?
4. Znaczenie pierwszego wrażenia:
• Pierwsze 7 sekund.
• Ubiór i zachowanie.
5. Warsztat – jak wyglądać:
• Dress code.
• Uroda.
• Włosy, zarost.
• Zadbaj o siebie.
6. Budowanie wystąpień:
• Scenariusz.
• Znaczenie grupy celowej.
• Znaczenie backgroundu.
7. Warsztat - przygotowanie do wystąpień:
• Stać czy siedzieć.
• Notatki, słowa klucze.
• Środki wyrazu.
Dzień II:
1. Prezentacja – osiągnięcie celu:

• PPT czy coś innego?
• Jak ją przygotować?
• Ważne słowa czy cały tekst.
2. Autoprezentacja:
• Mocne strony.
• Pewność siebie.
• Moja historia, czyli jak nie powielać CV.
3. Warsztaty – autoprezentacja – nagranie i analiza:
• 5 min o sobie.
• Nagranie każdego z uczestników.
• Analiza zachowań przed kamerą.
4. Radzenie sobie ze stresem:
• Relaks.
• Techniki oddechowe.
• Świadomość dobrego przygotowania.
5. Współpraca z mediami:
• Jak reagować?
• Co powiedzieć?
• Jak powiedzieć?
6. Warsztaty – wywiad telewizyjny – nagranie i analiza:
• 5 minut wywiadu.
• Wywiad z każdym z uczestników.
• Analiza wywiadów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca instytucji, prezesi, dyrektorzy, kierownicy, rzecznicy prasowi, działy komunikacji i promocji, radni oraz inne osoby, które chcą zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, wizerunku i autoprezentacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, coach, mentor, doradca zawodowy, mediator sądowy i pozasądowy. Był między innymi dziennikarzem i koordynatorem projektów unijnych wspierających rozwój kariery społecznej i zawodowej uczestników. Jest magistrem politologii o specjalności marketing polityczny. Ukończył podyplomowe studia doradztwa zawodowego. Ma potwierdzone certyfikatem uprawnienia coacha. W swojej karierze zawodowej kierował zespołami ludzkimi, doradzał politykom i samorządowcom. Szkolił z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych, budowania wizerunku i savoir vivre’u. Łatwo nawiązuję kontakt z interlokutorem, lubi wyzwania i dobre relacje. W pracy coacha specjalizuje się w zakresie obejmującym: poprawę jakości życia, nastawienie na sukces podczas przejścia do nowego etapu w życiu, rozwiązywanie konfliktów i budowanie satysfakcjonujących relacji. Ważna jest dla niego płynna i skuteczna zmiana postaw życiowych. W pracy mentorskiej stawia na wspólnej pracy tworzącej nowy skuteczny model do osiągnięcia zamierzonych celów. Nigdy się nie poddaje, a entuzjazm i kreatywność powodują, że może wspólnie odbyć fantastyczną podróż przez osobowość, poszerzyć możliwości i zyskać tak bardzo potrzebna obecnie pewność siebie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: przy zgłoszeniu do 28 października 899 zł netto/os po 28 października 1099 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 listopada 2022 r.