• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady udostępniania danych oraz wydawania zaświadczeń z rejestrów ludności: RM, RZC, rejestru PESEL, RDO, kopert dowodowych ze zmianami w 2021 i 2022 r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym zasad prawidłowego udostępniania danych z Rejestru Ludności, Rejestru Mieszkańców, Rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych czy kopert dowodowych, po zmianach przepisów w 2021 i 2022 roku. Prowadząca, wysoko oceniany praktyk z wieloletnim doświadczeniem pracy w kontroli realizacji przez jst zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, w sposób szczegółowy omówi kwestie związane z trybem udostępniania danych podmiotom publicznym, w tym własnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom prywatnym. Przeanalizuje pod kątem praktycznym problemy dotyczące liczenia limitu 300, wskazania interesu prawnego, interesu praktycznego, sytuacji, kiedy udostępniamy dane w celu badawczym czy genealogicznym. Ponadto przedstawi treść wniosku oraz kwestie opłat za udostępnienie danych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie obowiązków gmin, wynikających ze stosowania przepisów dotyczących udostępniania danych z Rejestru Ludności, Rejestru Mieszkańców, Rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych oraz wydawania zaświadczeń po zmianach przepisów z 2021 r. i 2022 r.
 • Uzupełnienie wiedzy z zakresu właściwego udostępniania danych z RM, RDO, kopert dowodowych. Analiza praktycznych przykładów postępowania.
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej istotnych zmian w zakresie dowodów osobistych, w tym także rozporządzeń wykonawczych do ustaw. Przedstawienie nowych regulacji prawnych, w tym po zmianie ustawy o dowodach osobistych, w kontekście udostępniania danych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków.
 • Poznanie problematyki usług elektronicznych związanych z ułatwieniem dostępu do swoich danych osobom, których dane są przetwarzane m.in. w rejestrze PESEL oraz w RDO.
 • Przedstawienie praktycznych przykładów możliwych rozwiązań, podpowiedzi jak sobie poradzić z kwestiami problemowymi dotyczącymi interpretacji przepisów i wykonywania zadań, związanych z wydawaniem zaświadczeń i udostępnianiem danych z rejestrów ludności – RM, RZC, Rejestru PESEL, RDO, kopert dowodowych.
 • Wskazanie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym WSA i NSA z zakresu tematyki szkolenia.
 • Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania, weryfikacji i poszerzenia posiadanej wiedzy z punktu widzenia praktyki stosowania przepisów.
 • Wyeliminowanie błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady wydawania zaświadczeń z Rejestru PESEL i z Rejestru Mieszkańców, czyli w trybie art. 45 ust. 2 i 2a ustawy o ewidencji ludności oraz z Rejestru Dowodów Osobistych – czyli w trybie art. 63 ust 1 ustawy o dowodach osobistych. Wydawanie zaświadczeń w trybie 217 k.p.a.:

 • zakres podmiotowy i przedmiotowy,
 • warunki wydania zaświadczenia,
 • odmowa wydania zaświadczenia,
 • opłaty,
 • poświadczanie formularzy dwujęzycznych,
 • dowód życia – zasady wydawania.

2. Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru PESEL, z RDO - zagadnienia ogólne:

 • tryby udostępniania danych,
 • podmioty publiczne i pozostałe podmioty,
 • treść wniosku o udostępnienie danych,
 • forma udostępnienia danych,
 • pojęcie interesu prawnego i sposoby wykazywania interesu prawnego,
 • przykłady interesu prawnego,
 • pojęcie interesu faktycznego,
 • udostępnienie danych w celach badawczych,
 • odmowa udostępnienia danych,
 • opłata za udostępnienie danych i zasady jej zwrotu.

3. Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców i z Rejestru PESEL:

 • udostępnianie danych z RM podmiotom publicznym,
 • udostępnianie danych z RM podmiotom pozostałym,
 • decyzje teletransmisyjne,
 • liczenie limitu 300.

4. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych:

 • udostępnianie danych podmiotom publicznym,
 • udostępnianie danych podmiotom pozostałym.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Wojewódzkim. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń