Trwa drugi tydzień nieuzasadnionej, militarnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to bezwzględny akt terroru, który stanowi bezprecedensowe pogwałcenie wszelkich reguł prawa międzynarodowego. Na naszych oczach, tuż za polską granicą ma miejsce katastrofa humanitarna na olbrzymią, trudną do pojęcia skalę. Do Polski trafiło już ponad milion uchodźców z ogarniętego wojną, sąsiedniego nam kraju.

Skala solidarności, wsparcia oraz mobilizacji Polaków w pomoc Ukraińcom jest niespotykana. Bardzo cieszy nas zaangażowanie przedstawicieli samorządów lokalnych, jak i mieszkańców w organizację i niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Władze samorządowe zarówno z dużych miast, jak i mniejszych miejscowości aktywnie włączają się zarówno w przyjmowanie uchodźców, jak i przekazywanie pomocy humanitarnej. Wszystkim udzielającym wsparcia dla uciekających przed wojną chcemy przekazać nasze największe wyrazy uznania.

Ważne jednak, by działania, o których mowa dobrze przygotowywać, korzystając z informacji instytucji zarówno publicznych, jak i społecznych, specjalizujących się w niesieniu pomocy humanitarnej i znających aktualne potrzeby. Niezbędna jest też koordynacja działań na wielu szczeblach tak, aby wysiłki pojedynczych gmin, organizacji i osób przekładały się na jak największy efekt. 

Skala potrzeb jest trudna do precyzyjnego oszacowania i nieustannie się zmienia, a z każdym dniem towarzyszący nam kryzys będzie się pogłębiać. Potrzebna jest jeszcze większa mobilizacja i jak największe zaangażowanie wszystkich, którzy mogą nieść jakąkolwiek pomoc. Dlatego zwracamy się do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski o włączenie się w różne formy wsparcia dla obywateli Ukrainy. Sytuacja z jaką mamy do czynienia i ilość osób, które potrzebują naszej pomocy wymaga mobilizacji wszystkich polskich wspólnot samorządowych!

Wiele działań podejmowanych w całej Polsce, koordynowanych jest przez Wojewodów (wyznaczanie potencjalnych miejsc czasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, np. nieczynnych szkół, hal magazynowych oraz pomoc w organizacji ich pobytu w gminach, organizowanie pomocy humanitarnej). Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Rządu RP w najbliższym czasie zostanie przygotowana i przyjęta specustawa regulująca warunki udzielania pomocy w powyższym zakresie (uelastyczniająca obowiązujące przepisy). Deklaracje pomocy oferowanej przez samorządy zbierane są również za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl. Wydana została też specjalna opinia Krajowej Rady RIO w sprawie wydatkowania środków publicznych na ten cel. Placówki medyczne podległe samorządom są również przygotowywane do przyjęcia i udzielenia pomocy medycznej uchodźcom.

W imię zasad solidarności i pomocniczości zwracamy się do wszystkich samorządów z apelem o kontynuowanie udzielania pomocy zaatakowanym obywatelom Ukrainy, którzy szukają schronienia w Polsce, a także o jej zintensyfikowanie tam, gdzie istnieją ku temu rezerwy. Pokażmy solidarność i wsparcie dla naszych sąsiadów w tym jakże trudnym czasie. Ich przyszłość leży w naszych rękach. Walka jaką toczą w swojej ojczyźnie, jest również walką za nas i wartości demokratyczne całej Europy. Dlatego wszyscy, właśnie tu i teraz, musimy solidarnie włączyć się w wielką akcję niesienia pomocy naszym Sąsiadom.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Pracownikom administracji samorządowej polecamy również nasze bezpłatne webinary: