24 marca upływa miesiąc od barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę. Ukraina z determinacją, wykazując się niezwykłymi umiejętnościami wojskowymi, odpiera wielokrotnie silniejszą militarnie agresję Rosji. W Ukrainie pod obstrzałami i bombami rosyjskich barbarzyńców giną setki dzieci, kobiet, osób starszych i niedołężnych. Giną ukraińscy żołnierze oraz kobiety i mężczyźni, którzy wstąpili do oddziałów Obrony Terytorialnej, walcząc z oddaniem i wiarą w prawo do własnego kraju. Putin ogarnięty żądzą całkowitego unicestwienia Ukrainy jako państwa, po nieudanej próbie zdobycia Ukrainy w ciągu 48 godzin, wydał rozkaz bombardowania dzielnic mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, szpitali, także szpitali położniczych.

Symbolem rosyjskiej zawziętości stało się oblężenie Mariupola porównywane często do zbrodni wojennej na mieszkańcach Aleppo. Ludność cywilna traktowana jest jako zakładnicy. 400 tys. mieszkańców od prawie czterech tygodni jest pozbawiona wody, ogrzewania, gazu, leków i środków opatrunkowych. Wynegocjowane przez walczące strony „korytarze życia” z Mariupola, i innych miast, są ostrzeliwane przez rosyjskie wojsko.

3 mln. obywateli Ukrainy, głównie matek z dziećmi, zostały już zmuszone do opuszczenia swoich rodzinnego kraju, znajdując przytułek w krajach sąsiadujących z Ukrainą, w tym najliczniej w Polsce. Dotychczasowa pomoc militarna, humanitarna oraz wsparcie Ukrainy przez większość krajów wolnego świata, okazują się niewystarczające wobec zbrodni przeciw ludzkości i zniszczeń spowodowanych cynicznym okrucieństwem. 

Zwracamy się z Apelem do krajów Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego rządu Stanów Zjednoczonych i Kanady o pilne podjęcie decyzji, które umożliwią jak najszybsze militarne pokonanie barbarzyńskiej agresji Rosji i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy. Każdy dzień, każda godzina, każda minuta zwłoki w podjęciu tych decyzji oznacza ofiary śmiertelne i niewypowiedziane cierpienie milionów osób.

Apelujemy o pilne zastosowanie specjalnej ścieżki do nadania członkostwa Ukrainie w Unii Europejskiej. Dziś Ukraina wstrzymuje ekspansję zła, które już istnieje na granicy Unii Europejskiej, a Putin realnie grozi wtargnięciem w granice Unii.

Apelujemy do otworzenia Ukrainie drogi do członkostwa w NATO. Sojuszu, którego celem jest zapewnienie wolności i bezpieczeństwa wszystkim członkom. Zwycięstwo Ukrainy nad Rosją stanie się zwycięstwem Europy i całego wolnego świata, w którym naczelnymi wartościami są życie, godność i dobro każdego człowieka.

Sygnatariuszami powyższego apelu są organizacje pozarządowe i obywatelskie działające w Polsce, zaangażowane od lat we współpracę ze środowiskami i organizacjami pozarządowymi w Ukrainie. Nasza współpraca trwająca od 1991 r., służy wsparciu i dzieleniu się doświadczeniem w budowaniu demokratycznej, otwartej i europejskiej Ukrainy. Dziś z przerażeniem i ogromnym bólem patrzymy jak rosyjski agresor realizuje barbarzyński plan zniszczenia kraju i jego mieszkańców. Uznajemy, że naszym prawem i moralnym obowiązkiem jest zwrócenie się z naszym Apelem do rządów i społeczeństw wolnego świata:

Poprzez zjednoczenie wysiłków Wspólnoty Europejskiej i wolnego świata wesprzyjmy walczącą Ukrainę, powiedzmy – nie! dla rosyjskiego barbarzyństwa oraz cynizmu Putina! 

Warszawa 22 marca 2022 r. 

Apel podpisany został przez organizacje pozarządowe i obywatelskie działające w Polsce, zaangażowane od lat we współpracę ze środowiskami i organizacjami pozarządowymi w Ukrainie. Inicjatorami Apelu są Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą, Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce oraz Związek Ukraińców w Polsce.