Działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Fora Regionalne, jak również Krajowe Rady Forów dyskutowały na temat sytuacji związanej z uchodźcami. Spotkania forów odbywają się regularnie w trybie interwencyjnym.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zorganizowała spotkania skarbników województwa łódzkiego oraz spotkanie sekretarzy nt. wyzwań stojących przed samorządami w związku z przybywającymi osobami z Ukrainy. W spotkaniu uczestniczył Paweł Okrasa, Burmistrz Wielunia, który zasiada w składzie Rady do spraw Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju, działającej przy Prezydencie RP. 

To już kolejne spotkania, na które zgłoszenie napływały do ostatniej chwili. Jako organizatorzy widzimy ogromną potrzebę rozmowy zarówno pomiędzy skarbnikami, jak i sekretarzami, dlatego ośrodki regionalne zamierzają organizować kolejne edycje takich spotkań w najbliższym czasie. Spotkanie dla sekretarzy jst nt. wyzwań stojących przed samorządami w związku z przybywającymi osobami z Ukrainy zorganizowało również Centrum Mazowsze. Podobne wydarzenie w temacie pomocy uchodźcom zorganizowało również Śląskie Forum Skarbników działające przy Ośrodku Regionalny FRDL w Katowicach.