22 października odbył się III Międzynarodowy Kongres Ewaluacyjny, który Fundacja współorganizowała wraz z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym. Wydarzenie otworzyła Monika Bartosiewicz-Niziołek, Prezeska PTE, pracująca również przy projekcie Youth Impact.

Jeden z sześciu paneli pt. „Ewaluacja lokalnych projektów wspierających zatrudnienie młodzieży z perspektywy nowych ewaluatorów” poprowadził dr Sławomir Nałęcz z FRDL. Podczas panelu mogliśmy poznać doświadczenia młodych ewaluatorów, którzy rozpoczynają swoją pracę w zawodzie, uczestniczących w programie mentoringowym projektu Youth Impact: Bogusława Koseła, Mai Musialik, Izy Gawęckiej, Dominiki Romejko i Karoliny Wójcik Smołuchy. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądają inne możliwości zaangażowania młodych ewaluatorów do podobnych działań projektowych.

Jako młodzi ludzie bez problemu budujecie swoje relacje z otoczeniem, nie macie problemów w kontaktach z rówieśnikami. Jesteście wrażliwi na kwestie społeczne, czy ekologiczne. Możemy się od was wiele nauczyć. My w latach 90. mieliśmy do dyspozycji tylko jedną książkę na temat ewaluacji – mówiła do młodych ewaluatorów Monika Bartosiewicz-Niziołek, Prezeska PTE.

W panelu wzięły również udział: Sawsan Al-Zatari – Współprzewodnicząca EvalYouth MENA (Sieci Ewaluatorów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki), członkini (ex współprzewodnicząca) Globalnego Programu Mentoringowego EvalYouth oraz Alena Lappo – Członkini Zarządu Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (EES), co-liderka Sieci European Emerging Evaluators (yEES!), członkini Globalnego Programu Mentoringowego EvalYouth. 

W tym roku konferencji przyświecała idea Ewaluacji jako przekraczania granic. 

– Ewaluacja powinna być dla ludzi, od ludzi, powinna być oddolna – podkreślał dr Sławomir Nałęcz. Uczestnicy konferencji przekonywali, że ewaluatorzy mogą być nazywani po prostu partnerami, obserwatorami (w Polsce określenie ewaluator często uruchamia niesprzyjające postawy wśród słuchaczy). – To bardzo ważne, żebyśmy byli ambasadorami ewaluacji, potrafili przekonać do niej innych, mówić językiem korzyści i pokazać, że ewaluacja nie ma nic wspólnego z krytykowaniem, ocenianiem, choć tak się często kojarzy osobom postronnym – podsumowała Bartosiewicz-Niziołek. 

Wydarzenie było współorganizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w ramach projektu Youth Impact finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

Pełen program konferencji