Trwa badanie wśród sekretarzy jednostek samorządowych dotyczące czynników ograniczających skuteczność funkcjonowania urzędów gmin. Wciąż można wziąć w nim udział!

Na efektywność administracji samorządowej wpływa wiele czynników, których charakter ma znaczenie przy wyborze działań wspierających rozwój instytucjonalny. Zanim jednak uruchomi się te procesy rozwojowe, warto przeprowadzić analizę uwarunkowań funkcjonowania administracji lokalnej. Na tym właśnie skupia się badanie prowadzone przez FRDL we współpracy z Centre of Expertise for Good Governance Rady Europy. W jego ramach nie są jednak zbierane opinie ekspertów, lecz praktyków – sekretarzy gminnych, którzy najlepiej wiedzą, co działa, a co nie działa w ich urzędach.

To już druga edycja tego badania. W poprzedniej edycji, zrealizowanej na przełomie 2015 i 2016 roku, udział wzięli przedstawiciele prawie 70 proc. gmin w Polsce. Badanie pozwoliło ustalić m.in. priorytety rozwojowe jst wg sekretarzy (ponad 75 proc. wskazało inwestycje infrastrukturalne, przy czym wynik ten był znacząco niższy wśród przedstawicieli gmin miejskich), źródła największych trudności w bieżących zarządzaniu (ponad 50 proc. głosów uzyskały odpowiedzi: „niewystarczające dochody własne”, „brak adekwatnego finansowania zadań zleconych”, „niestabilność przepisów, zmieniające się regulacje”) czy problemowe obszary realizacji zadań (prawie 80 proc. wskazań zyskało „wdrażanie elektronicznej administracji i informatyzacja urzędu”). Wśród ciekawych wyników można znaleźć opinie sekretarzy nt. m.in. najskuteczniejszych sposobów zwiększania sprawności działania administracji lokalnej („zwiększanie kompetencji pracowników”, „zwiększanie wynagrodzenia pracowników”) czy atrakcyjności zatrudnienia w administracji samorządowej (średnia wskazań w skali 1-9 wyniosła 6,58). Więcej wyników z poprzedniej edycji badania można znaleźć w raporcie „Skuteczny urząd samorządowy” dostępnym online TUTAJ.

W ramach tegorocznego badania, prowadzonego w 5 lat po pierwszej edycji, w kwestionariuszu pojawią się podobne pytania, jak i szereg nowych, uwzględniających obecną sytuację. Sekretarze będą ustosunkowywać się do kwestii związanych z m.in. sprawnością działania ich jednostek samorządowych, wpływem epidemii na organizację pracy w urzędzie, kompetencjami i potrzebami szkoleniowych kadry samorządowej. Badanie jest realizowane techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview), czyli za pomocą internetowego kwestionariusza, do którego link sekretarze otrzymali na swoje skrzynki mailowe. Na wypełnienie ankiet mają czas do końca grudnia.

Do udziału w badaniu zapraszamy wszystkich sekretarzy gminnych – jeśli jesteś sekretarzem gminy i nie otrzymałeś/aś na swoją skrzynkę pocztową maila z odnośnikiem do badania, zgłoś się na adres: badanie@frdl.org.pl