Ranking Gmin Województwa Wielkopolskiego

Ranking Gmin Województwa Wielkopolskiego to wyjątkowa inicjatywa, którą realizujemy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Wielkopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. Udział w rankingu jest bezpłatny dla Gmin.

Miejsce w rankingu to wynik 16 syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.

1.Średnioroczne dochody własne gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022
2.Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022
3.Średnioroczny wskaźnik zadłużenia gmin w latach 2020–2022
4.Wydatki bieżące gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2022 r.
5.Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022
6.Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r.
7.Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 – średni wynik w %
8.Saldo migracji krajowych i zagranicznych na 1000 ludności w 2022 r.
9.Wydatki gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r.
10.Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących gmin w 2022 r.
11.Wydatki gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2022 r.
12.Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r.
13.Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2022 r.
14.Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r.
15.Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r.
16.Udział nakładów na szkolenia pracowników urzędów gmin i radnych gminy w wydatkach bieżących gmin na administrację publiczną w 2022 r.

Regionalność rankingu umożliwia wyróżnienie liderów w województwie oraz w powiatach dzięki czemu docenimy i motywujemy większą ilość gmin. Kolejne atuty rankingu to: skumulowana i syntetyczna ocena gmin w różnych obszarach, promowanie najlepszych praktyk w regionie, integracja regionu na poziomie samorządowym i obywatelskim, promowanie naszego regionu w Polsce, cykliczność pozwalająca na uchwycenie dynamiki zmian (ranking w danym roku pokazuje „zdjęcie” gminy, dzięki rankingom w kolejnych latach uzyskamy dynamiczny obraz gmin czyli ich zmianę w czasie), ranking obejmuje wszystkie gminy naszego regionu.

Gminy nagradzamy w następujących kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, gminy liderzy powiatowi.

Regulamin Rankingu Gmin Województwa Wielkopolskiego -> pobierz 

Wyniki Rankingu Gmin Województwa Wielkopolskiego  2023 -> pobierz 

Prezentacja Sytuacja demograficzna w Wielkopolsce” Pana Jacka Kowalewskiego – Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu -pobierz 

Relacja medialna Telewizja STK - zobacz 

Organizatorem rankingu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze partnerem merytorycznym jest Urząd Statystyczny w Poznaniu

LIDERZY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 1. Tarnowo Podgórne
 2. Suchy Las
 3. Kleszczewo

LIDERZY GMIN MIEJSKICH

 1. Puszczykowo
 2. Czarnków
 3. Luboń

 

LIDERZY GMIN MIEJSKO-WIEJSKICH

 1. Kórnik
 2. Kleczew
 3. Swarzędz

 

LIDERZY GMIN WIEJSKICH

 1. Tarnowo Podgórne
 2. Suchy Las
 3. Kleszczewo

 

LIDERZY POWIATOWI:

 1. Lider powiatu chodzieskiego Gmina wiejska Chodzież
 2. Lider powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego Gmina miejska Czarnków
 3. Lider powiatu gnieźnieńskiego Gmina wiejska Łubowo
 4. Lider powiatu gostyńskiego Gmina miejsko-wiejska Gostyń
 5. Lider powiatu grodziskiego Gmina wiejska Granowo
 6. Lider powiatu jarocińskiego Gmina miejsko-wiejska Jarocin
 7. Lider powiatu kaliskiego Gmina wiejska Ceków-Kolonia
 8. Lider powiatu kępińskiego Gmina wiejska Baranów
 9. Lider powiatu kolskiego Gmina miejska Koło
 10. Lider powiatu konińskiego Gmina miejsko-wiejska Kleczew
 11. Lider powiatu kościańskiego Gmina wiejska Kościan
 12. Lider powiatu krotoszyńskiego Gmina miejsko-wiejska Zduny
 13. Lider powiatu leszczyńskiego Gmina wiejska Włoszakowice
 14. Lider powiatu międzychodzkiego Gmina miejsko-wiejska Sieraków
 15. Lider powiatu nowotomyskiego Gmina miejsko-wiejska Nowy Tomyśl
 16. Lider powiatu obornickiego Gmina miejsko-wiejska Oborniki
 17. Lider powiatu ostrowskiego Gmina wiejska Sośnie
 18. Lider powiatu ostrzeszowskiego Gmina wiejska Kobyla Góra
 19. Lider powiatu pilskiego Gmina miejska Piła
 20. Lider powiatu pleszewskiego Gmina miejsko-wiejska Pleszew
 21. Lider powiatu poznańskiego Gmina wiejska Tarnowo Podgórne
 22. Lider powiatu rawickiego Gmina miejsko-wiejska Miejska Górka
 23. Lider powiatu słupeckiego Gmina wiejska Powidz
 24. Lider powiatu szamotulskiego Gmina miejsko-wiejska Pniewy
 25. Lider powiatu średzkiego Gmina wiejska Krzykosy
 26. Lider powiatu śremskiego Gmina miejsko-wiejska Śrem
 27. Lider powiatu tureckiego Gmina wiejska Przykona
 28. Lider powiatu wągrowieckiego Gmina miejska Wągrowiec
 29. Lider powiatu wolsztyńskiego Gmina miejsko-wiejska Wolsztyn
 30. Lider powiatu wrzesińskiego Gmina miejsko-wiejska Nekla
 31. Lider powiatu złotowskiego Gmina miejska Złotów

_________________________ Patronat Honorowy _________________________

 

_________________________ Patronat Medialny _________________________