• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od początku swojego istnienia ze szczególną troską dba o przejrzystość prowadzonych działań. Nieprzerwanie od 1990 roku publikujemy roczne raporty merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami rocznymi Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

SPRAWOZDANIA ZA LATA 1990-2005 SĄ DOSTĘPNE W WERSJI PAPIEROWEJ W SIEDZIBIE BIURA ZARZĄDU FRDL.