Audyt prawny nieruchomości

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których przedmiotem jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi analizy stanu prawnego nieruchomości w ramach procedur i unormowań określonych przepisami oraz korzystanie z rejestrów publicznych, w których ewidencjonuje się dane o nieruchomościach, pozyskiwanie informacji, weryfikacja oraz wymiana danych między tymi rejestrami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie niezbędnej wiedzy do kompleksowej weryfikacji i analizy stanu prawnego nieruchomości, co z kolei, niezbędne jest do prawidłowego gospodarowania zasobem nieruchomości. 
• Nabycie umiejętności sprawnego korzystania z rejestrów publicznych, w których ewidencjonuje się dane o nieruchomościach, pozyskiwanie informacji, weryfikacja oraz wymiana danych między tymi rejestrami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne nabywania nieruchomości przeznaczonych w MPZP pod drogi publiczne w oparciu o art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
2. Księga wieczysta:

• Podstawa prawna prowadzenia KW oraz prawa ujawniane w KW.
• Działy księgi wieczystej i zakres informacji w nich ujawnianych.
• Kręg podmiotów mogących składać wnioski o wpis do KW.
• Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
• Procedura składania wniosków.
3. Ewidencja gruntów i budynków:
• informacje objęte ewidencją gruntów i budynków, w tym danych ewidencyjnych dotyczących działki, budynku, lokalu, użytków gruntowych i klas bonitacyjnych.
• Proces aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków – wnioski do EGiB o ujawnienie zmian.
• Proces aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.
• Zawiadomienia o zmianach w danych EGIB.
• Dokumenty wydawane przez EGiB niezbędne do ujawniania zmian w KW i innych rejestrach lub dokonywania czynności prawnych.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
• Informacje o terenie zawarte w MPZP.
• Obowiązek realizacji zapisów MPZP.
• Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego gdy brak MPZP.
5. Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów:
• Informacje o danych adresowych budynków.
• Weryfikacja danych adresowych.
6. Ustalanie wartości nieruchomości:
• Procedura ustalania wartości rynkowej nieruchomości.
• Określenie podmiotu i zakresu wyceny.
• Określenie celu wyceny.
• Weryfikacja operatu szacunkowego przez zleceniodawcę.
7. Analiza stanu technicznego budynków:
• Przeglądy okresowe.
• Ekspertyzy techniczne.
• Kosztorysy remontów, modernizacji.
8. Wymiany danych między rejestrami (ewidencjami) publicznymi prowadzonymi przez instytucje publiczne (EGiB, KW, EMUiA, MPZP, podatki).
9. Weryfikacja danych ewidencji zasobu nieruchomości komunalnych z danymi ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostów:

• Synchronizacja danych.
• Raporty rozbieżności.
• Wymiana danych.
• Porównanie danych.
10. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami publicznymi lub ich nadzorem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem zarządzania nieruchomościami, gdzie między innymi prowadzi postępowania w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń