Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 
10 grudnia 2021 r.

Podczas grudniowego Forum omówione zostaną zagadnienia związane z przygotowaniem i monitorowaniem wdrażania planów zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewakuacją. 

Wobec powyższego na zbliżającym się Forum poruszone zostaną zagadnienia, które pozwolą na zdobycie wiedzy i uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania: 

  • Jak przygotować plan zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?
  • Jakich narzędzi audytowych należy użyć do przygotowania planu?
  • Jak rozpisać plan i jak właściwie monitorować jego wdrażanie?
  • Jak zaplanować proces ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami?
  • Jak stworzyć podstawową procedurę ewakuacji? Na co zwrócić szczególną uwagę?
  • Jak ująć temat ewakuacji w planie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzeb?

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Program spotkania:

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia

09.30 – 09.45 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące 
Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum

09.45 – 12.00 Tworzenie planu zapewniania dostępności: 
1. Tworzenie planu zapewniania dostępności: kto przygotowuje plan, poszczególne części planu – wzór.
2. Narzędzia niezbędne do przygotowania planu.
3. Aktualizacja planu zapewniania dostępności.
4. Monitorowanie wdrażania planu.

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa.

12.15 – 14.00 Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami:
1. Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami:
• przepisy prawne,
• praktyka.
2. Identyfikacja potrzeb w procesie ewakuacji.
3. Rozwiązania do wdrożenia podczas ewakuacji.
4. Tworzenie procedur ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
5. Wyzwania w procesie ewakuacji.
6. Omówienie najczęstszych problemów w urzędach i przedstawienie rozwiązań.

Prowadząca: specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce.

14.00 Podsumowanie, zakończenie spotkania