forum

 

Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
16 grudnia 2022 r.

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

09.30 – 09.40 Rozpoczęcie grudniowego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP. 
Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum

09.40- – 13.30 Monitoring i przeprowadzanie audytów dostępności w jednostce. Wniosek o zapewnienie dostępności a skarga na brak dostępności.

  • W pierwszej części spotkania przypomnimy najważniejsze kwestie z zakresu monitoringu i przeprowadzania audytów dostępności. Podpowiemy, jak monitorować kwestie sprawozdawczości corocznej z realizacji planów działania oraz wskażemy, jak często przeprowadzać audyty i na co należy zwracać uwagę. 
  • W drugiej części skupimy uwagę na problematykę wniosków o zapewnienie dostępności w kontekście skarg na brak dostępności. Każdy obywatel może poinformować podmiot publiczny o braku jego dostępności w wymiarach architektonicznym i informacyjno – komunikacyjnym, opisanych w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności (UzD). Nasza ekspertka, podczas spotkania objaśni kwestie wniosków o zapewnienie dostępności oraz skarg na brak dostępności, podpowie jak należy postąpić w przypadku wniesienia skargi, co zrobić w przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu wniosku.

Prowadząca spotkanie: radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Członek zespołu audytującego dostępność w jsfp. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA

09.40 – 11.50 Monitoring i przeprowadzanie audytów dostępności w jednostce.
1. Monitoring i przeprowadzanie audytów dostępności.
2. Zakres audytów/ monitoringu – omówienie szablonów audytowych.
3. Częstotliwość audytów.
4. Wpływ audytów na plany działania dotyczące poprawy dostępności.
5. Sprawozdawczość coroczna z realizacji planów działania.
6. Dostępne standardy dostępności a realizacja audytów.
11.50 – 12.00 Przerwa kawowa.
12.00 – 13.30 Wniosek o zapewnienie dostępności a skarga na brak dostępności.
1. Wniosek o zapewnienie dostępności:
• omówienie procedury na gruncie ustawy o zapewnieniu dostępności,
• omówienie procedury na gruncie ustawy o dostępności cyfrowej,
• Kodeks postępowania administracyjnego – w jakim zakresie go stosujemy?
2. Skargi na brak zapewnienia dostępności.
13.30 Podsumowanie, zakończenie spotkania.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!