forum

 

 

Szanowni Państwo

Koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się online 24 maja 2024 r. w godzinach 9.30 – 13.30.

Tematem spotkania będzie: Zapewnianie dostępności w zamówieniach publicznych.

Po wejściu w życie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji zadań publicznych, w trybie zamówień publicznych oraz zlecania lub powierzania zadań publicznych powinno zapewniać dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno- komunikacyjną, co najmniej w zakresie minimalnym, czyli określonym przez wymagania, o których mowa w art. 6 uzd. Wszystkie podmioty, realizujące zadania publiczne muszą bezwzględnie wymagać od wykonawców realizacji tych zadań w taki sposób, aby były dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkania przestawimy i przeanalizujemy wiążące wytyczne dla instytucji publicznych w tej tematyce. Prezentowane zagadnienia będziemy popierać licznymi przykładami z praktyki stosowania przepisów, a także doświadczeń i dobrych praktyk.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie:

Dariusz Gosk, ekspert ds. dostępności, trener, audytor. Długoletni Członek Zarządu i Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Posiada 17-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych, przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Jest autorem publikacji, artykułów dot. rynku pracy, niepełnosprawności, dostępności.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu!

Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zawiązało swoją działalność podczas inauguracyjnego spotkania, które odbyło się 12 lutego 2021 r. Ideą powołania Forum było stworzenie platformy współpracy i integracji pracowników pełniących funkcję koordynatora ds. dostępności, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL spotkaniach on-line, konferencjach, kongresach czy sesjach wyjazdowych. Jest to pierwsze forum działające przy Fundacji, które od początku działalności realizuje spotkania Forum w formule on- line.

Inspiracją do utworzenia Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych są, działające przy Ośrodkach FRDL od wielu lat, liczne fora. Fora te stanowią opiniotwórcze grupy samorządowe oparte na wspólnocie interesów zawodowych. Obecnie przy FRDL działa 80 forów samorządowych, które zrzeszają blisko 4 000 przedstawicieli z ponad 40 środowisk samorządowych.

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy, integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz propagująca dobre praktyki. Branżowe fora samorządowe są jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu oraz prowadzenia konstruktywnego dialogu. Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji.

Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów, pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych w związku z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających form pogłębienia wiedzy zarówno tej merytorycznej, jak i praktycznych sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się w bieżącej pracy jednostek.

Głównym celem działania Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych jest systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana poprzez spotkania on- line i konsultacje z ekspertami, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum, rozwiązywanie kwestii problemowych, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum.

Spotkania w ramach forum są realizowane w formule on-line. Formuła ta pozwoli Państwu zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania. Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty. Platforma, na której będzie odbywać się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos. Do Państwa dyspozycji będzie również czat na którym przez cały czas spotkania będziecie Państwo mogli zadawać pytania i wymieniać się doświadczeniami z uczestnikami spotkania. Kamera w komputerze nie jest konieczna (tak jak w przypadku szkoleń, organizowanych przez FRDL). Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie, w której planowane jest rozpoczęcie spotkania.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting. Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 21 maja 2024 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę koordynatora z danego województwa lub maila Forum Koordynatorów forumkoordynatorow@frdl.org.pl

 

Zgłoszonym uczestnikom, w wiadomości zwrotnej, prześlemy w dniu 22 maja 2024 r. link do webinarium.

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Katarzyna Marciniak – Mordel

Zastępca Dyrektora
FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi

Magdalena Kubik – Szczerba

Zastępca Dyrektora
FRDL POST w Rzeszowie

 

Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP

24 maja 2024 r.

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

09.30 – 09.40 Rozpoczęcie majowego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP.

Katarzyna Marciniak- Mordel,
Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum.

09.40- – 13.30 Zapewnianie dostępności w zamówieniach publicznych
Po wejściu w życie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji zadań publicznych, w trybie zamówień publicznych oraz zlecania lub powierzania zadań publicznych powinno zapewniać dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno - komunikacyjną, co najmniej w zakresie minimalnym, czyli określonym przez wymagania, o których mowa w art. 6 uzd. Wszystkie podmioty, realizujące zadania publiczne muszą bezwzględnie wymagać od wykonawców realizacji tych zadań w ten sposób, aby były dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas Forum przestawimy i przeanalizujemy najważniejsze wytyczne dla instytucji publicznych w tej tematyce:

 • Zaprezentujemy zagadnienia dotyczące zapewniania dostępności w zamówieniach publicznych zgodnie z przepisami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Prawa zamówień publicznych.
 • Przedstawimy przepisy prawa UE dotyczące wyrównywania szans w postaci dostępności w wielu płaszczyznach życia.
 • Zaprezentujemy przykłady zapisów w OPZ oraz klauzule dotyczące dostępności.
 • Wskażemy, jak wdrażać przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności w praktyce.
 • Przedstawimy zasady przygotowania konkretnych wytycznych, zapisów w umowach stosowanych w zamówieniach publicznych dotyczących zapewniania dostępności.
 • Zaprezentujemy najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w zakresie zapewnienia dostępności w zamówieniach publicznych oraz praktyczne wskazówki i sposoby prawidłowego postępowania mające na celu ich wyeliminowanie.

  Prezentowane zagadnienia będziemy popierać licznymi przykładami z praktyki stosowania przepisów, doświadczeń i dobrych praktyk.
 1. Praktyczne zastosowanie art. 4 ust. 3 uzd oraz art. 100 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych:
 • Minimalne wymagania wynikające z ustawy o zapewnieniu dostępności.
 • Warunki udziału w postępowaniu.
 • Przykładowe zapisy i klauzule dostępności do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • Kategorie zamówień wraz z przykładowymi klauzulami dotyczącymi dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej, dostępnych wydarzeń (audiodeskrypcja, napisy na żywo, tłumacz migowy, transmisje sesji rad samorządowych), działań edukacyjno-kulturalnych, sprzętów i urządzeń.
 • Dobre praktyki w zamówieniach publicznych:
 • Przykłady dobrych praktyk w zamówieniach publicznych na podstawie przykładów własnych trenera oraz uczestników szkolenia.
 • Współpraca koordynatora z działami zamówień publicznych – jak wypracować gotowy katalog zapisów do postępowań?
 • Dyskusja moderowana z udziałem uczestników forum – jak wygląda praktyczna realizacja postanowień ustawy w naszych urzędach?
 • Źródła finansowania dostępności w jst:
 • Program „Dostępny Samorząd 2.0”.
 • Program „Dostępna przestrzeń publiczna”.
 • Fundusz Dostępności.
 • Rozwiązania bezkosztowe podnoszące dostępność.

 Podsumowanie, dyskusja.

Prowadzący: Dariusz Gosk, ekspert ds. dostępności, trener, audytor. Długoletni Członek Zarządu i Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Posiada 17-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla Koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych, przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Jest autorem publikacji, artykułów dot. rynku pracy, niepełnosprawności, dostępności.

11.40- – 11.55 Przerwa kawowa.