VI KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY

Przed nami nami VI edycja najważniejszego wydarzenia dla Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, na które już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy.

VI Krajowy Kongres Sekretarzy odbędzie się 19 – 20 października 2022 r. w Hotelu Westin w Warszawie. Głównym współorganizatorem Kongresu jest Krajowa Rada Forów Sekretarzy działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 

O KONGRESIE

Krajowy Kongres Sekretarzy jest najważniejszym, corocznym spotkaniem ekspertów od samorządu terytorialnego. Kongres organizowany jest z myślą o Sekretarzach JST. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich, którymi kierują dlatego poruszana podczas Kongresu tematyka jest tak ważna dla wszystkich samorządów. W wydarzeniu wezmą udział również inni specjaliści związani z samorządem terytorialnym.

O PROGRAMIE

W programie wydarzenia znajdziecie Państwo tematy związane nie tylko z zarządzaniem jednostką, ale również zagadnienia rozwoju i komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencjami przyszłości w zmieniającym się środowisku zewnętrznym:

  • Omówimy tematy związane z informatyzacją i cyfryzacją urzędu oraz cyberbezpieczeńtwem.
  • Przeanalizujemy zmiany prawne i nowości legislacyjne: digitalizacja, rejestry umów, zgłaszanie naruszeń prawa.
  • Podsumujemy doświadczenia ostatnich lat i nowe wyzwania, z jakimi zmierza się samorząd.
  • Zastanowimy się nad przyszłością samorządu i jego rozwojem – promocją, rozwojem metropolii i miast przyszłości.
  • Nie zabraknie tematu związanego z tematyką działalności uchwałodawczej jst.

GOŚCIE, EKSPERCI 

Honorowego Patronatu Merytorycznego nad Kongresem udzieliła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Patronaty Merytoryczne: Giełda Papierów Wartościowych, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Najwyższa Izba Kontroli.

Partnerami biznesowymi wydarzenia już dziś są: Kancelaria Ziemski & Partners, o4b, oraz Wolters Kluwer. Patronaty Środowiskowe: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Polskie Regiony i Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza oraz liczne inne organizacje regionalne i media.

W ostatniej edycji wydarzenia udział wzięło blisko 400 osób, przede wszystkim Sekretarzy JST z całej Polski. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Sekretarzom! Prosimy o rezerwację terminu.

FORMULARZ REJESTRACJI -> WEJDŹ 

Do zobaczenia w październiku w Warszawie!