12 lutego w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące rekomendacji w zakresie wzmocnienia udziału mieszkańców i mieszkanek w kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym.


Przedstawiciele FRDL zaprezentowali roboczą wersję dokumentu, w którym znalazły się informacje m.in. o tym, jak obecnie wyglądają procesy partycypacji w Polsce, oraz jakie korzyści płyną ze współpracy jednostek samorządu z mieszkańcami i mieszkankami, i co zrobić, aby ten proces udoskonalić. Przedstawione rekomendacje zostały przygotowane we wcześniejszej fazie projektu przez zewnętrznych ekspertów i ekspertki. Podczas spotkania aktywiści, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych zgłaszali swoje uwagi do roboczej wersji tego dokumentu.

Spotkaliśmy się tu dlatego, że chcieliśmy z Państwem porozmawiać o naszych postulatach. Zależy nam na wysłuchaniu Państwa opinii. Chcemy, aby końcowy dokument był lepiej dostosowany do waszych potrzeb – powiedział dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL.

Obecni na spotkaniu byli mieszkańcy oraz przedstawiciele NGO i samorządowcy, w tym m.in. Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski – gospodarz wydarzenia, Michał Landowski, Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego, dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL oraz przedstawiciele Fundacji. Główne i szczegółowe postulaty zawarte w dokumencie przedstawiły moderatorki, które prowadziły cały proces powstawania postulatów Agata Bulicz i Anna Hejda.

W atmosferze konstruktywnej dyskusji uczestnicy spotkania przedstawili swoje uwagi i propozycje:

Olgierd Lewan (radny miasta Pruszków): Bardzo dobrze, że Państwo z taką inicjatywą występujecie. Trzeba szukać liderów lokalnej społeczności, nie zachęci się ludzi do aktywności jedynie przez materiał pisany umieszczony w sieci. Najtrudniejszy jest zawsze początek. Niestety często występuje rozbieżność interesów między administracją JST a potrzebami mieszkańców. Dlatego tym bardziej warto rozmawiać, o tym jak tę współpracę ulepszyć.

Cezary Olejnik (mieszkaniec miasta Pruszków): My mieszkańcy uczestnicząc w obradach Rady Miasta często nie mamy dostępu do materiałów, a dostęp do informacji to przecież podstawa. W Pruszkowie często mieszkańcy lub nawet sami radni o podjętych decyzjach dowiadują się post factum.

Wśród zgłaszanych przez uczestników  postulatów znalazły się następujące propozycje:

  • większe zaangażowanie w sprawy lokalne Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Seniorów,
  • większa przejrzystość publikowanych informacji na stronach, w BIP-ach itp. (nie wystarczy, że gmina coś wrzuci drobnym drukiem na dole strony),
  • aktywizacja, wsparcie lokalnych liderów zmian,
  • edukacja, kształtowanie postaw obywatelskich, 
  • wychodzenie poza schemat zakładający jedynie publikowanie informacji w Internecie, dotarcie do ludzi, którzy są poza głównym obiegiem informacji,
  • wykorzystywanie informacji zwrotnych od mieszkańców (np. z niezrealizowanych propozycji do budżetów partycypacyjnych) czy ankiet,
  • opracowanie kodeksu dobrych praktyk samorządowych,
  • zastanowienie się i wytłumaczenie mieszkańcom co dalej, czyli już po tym jak podniesiemy poziom partycypacji, to racje których grup interesu uznamy za ważne.

Końcowa wersja dokumentu wraz z propozycjami zmian legislacyjnych zostanie zaprezentowana podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 24 kwietnia b.r. w Warszawie. Finalną propozycję zmian Fundacja roześle do wszystkich JST w całej Polsce.

Więcej o projekcie

"Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego celem jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej.