Serdecznie zapraszamy do udziału w grze miejskiej pn. Przez Miasto Po Dane!

Gra skierowana jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego i odbywać się będzie między 12 a 14 czerwca 2023 r. w godzinach 9.00 – 14.00 (dzień i godzina do wyboru) na terenie miasta Zielona Góra.

Celem Gry jest popularyzacja statystyki publicznej, jako dziedziny ciekawej i przyjemnej. Zamiarem Organizatora jest zachęcenie młodzieży do przygody ze statystyką oraz pokazanie, że wiedzę z tego obszaru można zdobywać przy okazji dobrze się bawiąc. Z założenia gra miejska promuje również miasto na terenie którego się odbywa, poprzez zaproszenie uczestników do ciekawych i ważnych miejsc dla regionu.

Warunkiem udziału w Grze jest:

  1. każdy Zespół powinien posiadać konto w serwisie Google (adres gmail),
  2. zgłoszenie 3 osobowego Zespołu (zwanego dalej „Zespołem”) za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem:
    Formularz zgłoszeniowy wraz ze skanem/zdjęciem wypełnionych oświadczeń stanowiących załączniki (zał. 1-2) do Regulaminu Gry,
  3. każdy Zespół powinien mieć przypisanego 1 opiekuna (nauczyciel),
  4. zgłoszenia Zespołu do udziału w Grze powinien dokonać opiekun.

 

Zgłoszenia należy przesłać do 5 czerwca 2023 r.

Z każdej szkoły może być zgłoszona dowolna liczba Zespołów.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Szczegóły Gry znajdziecie w regulaminie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z panią Elwirą Olczyk.

tel. +48 68 322 31 19

email E.Olczyk@stat.gov.pl

 

Pliki do pobrania:

Regulamin gry miejskiej Przez Miasto Po Dane

Załącznik nr 1A do Regulaminu gry miejskiej Przez Miasto Po Dane 

Załącznik nr 1B do Regulaminu gry miejskiej Przez Miasto Po Dane 

Załącznik nr 2 do Regulaminu gry miejskiej Przez Miasto Po Dane