Zachęcamy do zapoznania się raportem z wynikami I edycji ogólnopolskiego badania samorządów pt. „LEXOMETR Prawno-Samorządowy 2022 – jednostki samorządu terytorialnego w dobie kryzysów”. Autorem badania jest Partner FRDL firma Wolters Kluwer Polska.

Celem badania była przede wszystkim ocena kondycji JST w dobie kryzysów wywołanych zjawiskami i wydarzeniami, nieznanymi i niebędącymi wcześniej udziałem młodych pokoleń – pandemią COVID i wojną w Ukrainie.

Wyniki badania LEXOMETR potwierdzają podnoszony od początku pandemii problem niewystarczającej koordynacji w zakresie tworzonych zmian prawnych oraz działań administracji publicznej szczebla centralnego z jednostkami samorządu terytorialnego.

Także kwestia stanowienia prawa była często podnoszona przez samorządowców. Prawie 50% z nich ocenia negatywnie wpływ zmian prawnych na finansowanie JST w długofalowej perspektywie, a 30% średnio. Zaledwie 10% ankietowanych samorządowców uważa, że obecne prawo pozytywnie wpłynie na budżety JST.

Skutki pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie czy wysokiej inflacji dotykają wprost nie tylko obywateli, ale też JST, które odpowiadają za zaspokajanie zbiorowych potrzeb danej wspólnoty. Podczas badania pytano również o kwestie, które określają status samorządów i możliwość realizacji zadań bieżących i rozwojowych – prawo, finanse, zarządzanie i technologie. Rozmawiając o kondycji, nie można było pominąć pytań o plany, ale również wyzwania, które stoją przed samorządami w tak trudnym społecznie, gospodarczo i politycznie okresie.

Obszary badania LEXOMETR-u:

  • zmienność prawa
  • zarządzanie urzędem
  • cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo
  • finanse JST


CAŁY RAPORT: https://bit.ly/3USnF4V

Badanie przeprowadzono od 27 maja do 12 lipca 2022 r. przez zespół specjalistów z Wolters Kluwer Polska. Raport powstał na bazie 142 kwestionariuszy, wypełnionych przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (włodarzy, kadrę zarządzającą JST oraz innych samorządowców). Ankieta miała charakter anonimowy.