W środę, 30 marca, w ramach projektu YOUTH IMPACT odbył się kolejny okrągły stół o ewaluacji projektów wspierających zatrudnienie/przedsiębiorczość osób młodych.

Tym razem panelistkami były doświadczone badaczki z Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego: Alicja Zajączkowska i Magda Urbańska. Spotkanie poprowadził dr Sławomir Nałęcz z FRDL.

Hasłem przewodnim dyskusji było pytanie Jak badać młodzież aktywną, a jak – nieaktywną?  
Pytanie to stało się punktem wyjścia do wymiany doświadczeń z wielu przeprowadzonych badań obejmujących osoby od 15 do 29 roku życia, z uwzględnieniem zarówno ich poziomu aktywności, jak i zróżnicowanego poziomu kompetencji i sytuacji życiowej (niepełnosprawności, sytuacja rodzinna, przebyte kryzysy). Trzeba pamiętać też o dodatkowych wymaganiach gwarantujących bezpieczeństwo osób poniżej 18 r.ż. (zgody opiekunów). Zależnie od charakterystyki badanej grupy, jej zróżnicowania i stosunku do ewaluacji – zakres, głębokość i metodologia badania będą różne. Dlatego uczestnicy spotkania zgodzili się, że jednym z pierwszych zadań badaczy powinno być wstępne rozpoznanie badanej grupy, aby dostosować do tego sposób prowadzenia badań. Doświadczenie wskazuje, że badacze muszą być przygotowani, aby czasem zmienić jedną z metod nawet w trakcie ewaluacji, jeśli okaże się, że nie pozwala ona pozyskać wiarygodnych informacji niezbędnych do odpowiedzi na główne pytania badawcze ewaluacji.

Poza tym w dyskusji sformułowano wiele innych ważnych rekomendacji odnoszących się do 3 głównych zagadnień :

  • Jak docierać do młodzieży aktywnej i nieaktywnej?
  • Jak pozyskiwać informacje od młodych aktywnych i nieaktywnych?
  • Czy da się i czy warto badać partycypacyjnie młodych aktywnych i nieaktywnych?

Chociaż na całość okrągłego stołu przewidziano 90 minut, to jednak dyskusja okazała się na tyle ciekawa, że uczestnicy zdecydowali się nieco przedłużyć spotkanie, aby wymienić się praktycznymi rozwiązaniami problemów, jakie napotykali w trakcie prowadzenia badań ewaluacyjnych z młodzieżą.

Nagranie z „okrągłego stołu” umieszczono na portalu Youtube i znajduje się ono TUTAJ.

Zapraszamy do obejrzenia!