W dniach 20-21.06 odbyły się już trzecie warsztaty eksperckie w ramach realizowanego przez naszą Fundację projektu: "Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych".


W spotkaniu brali udział eksperci-praktycy z wieloletnim różnorodnym doświadczeniem w zakresie partycypacji społecznej i konsultacji społecznych.

W pierwszej części warsztatu eksperci/tki zaprezentowali swoje prace w zakresie wybranych obszarów partycypacji, które były efektem pracy po warsztatowej po drugim warsztacie tzn. jakie tezy do dyskusji powinny się znaleźć w danym obszarze. Prezentacje pozwoliły wszystkim usłyszeć kluczowe elementy i zagadnienia poruszone przez autora/ autorkę danego obszaru.

Następnie przystąpiono do głównej części trzeciego warsztatu tj. do ostatecznego uzgadniania: kształtu/ struktury dokumentu oraz formuły procesu dokończenia pracy nad nim.


Efektem prac w ramach trzeciego warsztatu jest:

  • Uzgodniona struktura całego dokumentu.
  • Uzgodniona, jednolita dla każdego obszaru strukturą opisu.
  • Wybór Gospodyń i Gospodarzy obszarów, którzy będą głównymi piszącymi poszczególne części.
  • Zgoda na zaproponowany kształt procesu pracy nad dokumentem.

Eksperci/tki w ramach pracy powarsztatowej po trzecim warsztacie opracowują zawartość poszczególnych obszarów kluczowych/ rozdziałów dokumentu.

W ramach zdefiniowanych obszarów docelowo zaproponowane zostaną, efektywne rozwiązania stymulujące aktywny udział obywateli w procesach decyzyjnych w zakresie polityki publicznej na poziomie lokalnym.

Kolejne spotkanie warsztatowe już za trzy tygodnie!

Więcej na temat projektu

 „Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego celem jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej.