Z radością informujemy, że Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) podjęła decyzję o rozszerzeniu i przedłużeniu jednego z największych programów wspierających decentralizację na Ukrainie – programu DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency). 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im Jerzego Regulskiego jest jedną z najważniejszych organizacji realizujących ten projekt – dotąd współpracowaliśmy z 80 jednostkami terytorialnymi (tzw. skonsolidowanymi gromadami). Rozszerzenie programu sprawi, że wsparciem zostanie objętych kolejne 25 jednostek, w sumie więc będzie to ponad 100 ukraińskich samorządów!

Więcej informacji o rekrutacji nowych jednostek mozna znaleźć na profilu Programu DOBRE na FB: www.fb.com/decentralizationisdobre.


Projekt DOBRE finansowany jest przez USAID (Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego) i realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Jego celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem:
www.frdl.org.pl/projekty/decentralization-offering-better-results-and-efficiency-dobre