W minionym i bieżącym tygodniu odbyły się pierwsze dwa warsztaty w ramach kursu „Twoja droga do lepszych projektów wspierających przedsiębiorczość i zatrudnienie młodzieży”. To szkolenia, których celem jest rozwój umiejętności ewaluacyjnych wśród organizacji i instytucji wspierających młodych dorosłych w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy - zgodnie z założeniami projektu Youth Impact. 

W tej edycji prowadzimy jednocześnie dwa kursy: jeden dotyczy aktywizacji zawodowej grupy wiekowej 24-29 lata, drugi – wspierania przedsiębiorczości młodych dorosłych w tej grupie wiekowej. Uczestnicy i uczestniczki spotykają się 2 razy w całodniowych blokach warsztatowych w odstępie dwóch tygodni. Trenerami naszych warsztatów są Monika Bartosiewicz Niziołek (prezeska Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego) oraz dr Sławomir Nałęcz (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego).

Pierwsze spotkania z kursant(k)ami objęły zagadnienia dot. procesu ewaluacji, logiki projektu, celów, kryteriów i pytań ewaluacyjnych, kwestii planowania ewaluacji oraz włączenia interesariuszy w proces ewaluacji. Zarówno kurs dotyczący aktywizacji zawodowej, jak i kurs dotyczący przedsiębiorczości młodych dorosłych, skupiają się również na praktycznym przetestowaniu i tworzeniu narzędzi ewaluacyjnych w grupach, co motywuje i angażuje uczestników do aktywnego przyswajania wiedzy. 

Podobnie jak nasz poprzedni kurs dotyczący ewaluacji projektów wspierających zatrudnienie i przedsiębiorczość młodzieży, tak i obecne szkolenia odbywają się zdalnie w formule blended-learning, obejmując e-learning realizowany za pomocą platformy Moodle i warsztaty online z trener(k)ami. Zagadnienia przedstawiane na zajęciach i opisane są w dwóch narzędziownikach: Narzędziowniku Ewaluacji Przedsiębiorczości oraz Narzędziowniku ewaluacyjnym - Twój sposób na lepsze projekty wspierające zatrudnienie młodzieży (link:https://www.youth-impact.eu/pl/toolkit_pl/#1603803267691-8c2e0354-3c6a obejmują wiedzę na temat procesu ewaluacji, jej etapów, narzędzi itp. z uwzględnieniem ewaluacji partycypacyjnej, która angażuje interesariuszy w ewaluację.