Zapraszamy osoby realizujące projekty z zakresu wsparcia przedsiębiorczości młodzieży (15–24 lata) na bezpłatny kurs online ewaluacji takich projektów.

Kurs będzie odbywał się w formule blended learning (warsztaty online z trenerem oraz zapoznawanie się z materiałami e-learningowymi). Tematyka kursu obejmuje zagadnienia zawarte w publikacji Narzędziownik ewaluacyjny projektów wspierających przedsiębiorczość młodzieży.

Warsztaty będą się odbywały raz w tygodniu od połowy listopada br. w dwóch grupach. Jedna z nich będzie miała warsztaty przed południem, a druga – wieczorem. Dla każdej z grup planujemy cztery spotkania po trzy godziny każde.

Przed każdym warsztatem trzeba będzie opanować wiedzę z odpowiedniego modułu e-learningowego, a podczas warsztatów praca będzie ogniskowała się wokół konkretnych narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji.

Na zakończenie wydawane będą certyfikaty potwierdzające opanowanie wiedzy z e-learningu oraz udział w warsztatach.

Warunki udziału w kursie:

  • udział w projektach wspierających przedsiębiorczość młodzieży w wieku 15-24 lat (w przeszłości, obecnie lub w bliskiej przyszłości),
  • praca w organizacji pozarządowej lub innym podmiocie ekonomii społecznej (preferowane).

Osoby, które chcą się zapisać na ww. kurs proszone są o wypełnienie do 15 listopada 2021 r. do godz. 12:00 krótkiego formularza: https://forms.gle/gdX188LiRYcmXACWA
Informację o wynikach naboru prześlemy 16 listopada 2021 r.

W przypadku pytań prosimy o maila na adres yi@frdl.org.pl.

Zapraszamy!

Zespół projektowy Youth Impact.

 

Kurs ewaluacyjny został opracowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) w ramach projektu Youth Impact, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt ten ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi i usług wspierających potencjał podmiotów, które wdrażają rozwiązania na rzecz zatrudnienia i przedsiębiorczości młodzieży, w zakresie ewaluacji wpływu ich działań. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.youth-impact.eu/pl