Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego objęła patronat nad Międzynarodową Konferencją Naukową "Deliberacja w procesie planowania polityk publicznych. Doświadczenia i wyzwania na przyszłość", która odbędzie się w Krakowie w dniach 6 – 7 grudnia 2021 r.

PROGRAM KONFERENCJI 

Konferencja odbędzie się online na platformie Microsoft Teams w dniach 06-07.12. Udział jest bezpłatny.

ORGANIZATORZY:

· Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
· Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
· Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
· Centrum Deliberacji na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
· Wydział Polityk Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy)
· Wydział Prawa Uniwersytetu w Foggi (Włochy)
· Katedra Teorii Polityki Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja)

REJESTRACJA I OPŁATY:

Zgłoszenia można wysyłać mailem na adres: joanna.podgorska-rykala@up.krakow.pl. Obrady będą odbywały się w języku polskim i angielskim, istnieje możliwość wystąpienia w jednym z dwóch wskazanych języków. Udział w wydarzeniu jest wolny od opłat dzięki wsparciu ze środków Miasta Krakowa w ramach programu Krakowskie Konferencje (zapraszamy na stronę internetową Miasta: www.business.krakow.pl).

PUBLIKACJA:

Artykuły w języku angielskim po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w anglojęzycznej monografii. Termin nadsyłania artykułów mija 1 listopada 2021. Teksty sformatowane zgodnie z przekazanym przez Organizatorów wzorem należy wysyłać na adres: joanna.podgorska-rykala@up.krakow.pl.

RADA NAUKOWA:

prof. dr hab. Jacek Sroka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Przewodniczący Rady
prof. dr hab. Domenico Viti, Uniwersytet w Foggi (Włochy)
prof. doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Uniwersytet Śląski w Opawie (Czechy)
Assoc. Prof. PhDr. Irina Dudinská, PhD., Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)\
prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. prof. SGH Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. prof. UEK Marcin Zawicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. prof. UG Piotr Uziębło, Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. UG Anna Rytel-Warzocha, Uniwersytet Gdański
dr hab. Anna Przybylska, Uniwersytet Warszawski

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr Joanna Podgórska-Rykała, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Przewodnicząca Komitetu
dr Marcin Kępa, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr Dominik Jaśkowiec, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
mgr Paweł Ostachowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

KONTAKT:
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
e-mail: joanna.podgorska-rykala@up.krakow.pl

Konferencja organizowana jest przy wsparciu finansowym Miasta Krakowa w ramach Programu Konferencje Krakowskie.

PATRONATY:
Patronat Honorowy:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Patronaty:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Związek Miast Polskich
Wspólnota

Więcej informacji